ТЕЛЕМЕДИЦИНА, ТЕЛЕПСИХОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  • В. Короленко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: телемедицина, телепсихологія, психологічне консультування, здоров’я населення

Анотація

Реформування галузі охорони здоров’я на даний час в Україні здійснюється відповідно до Програми економіч­них реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, кон­курентоспроможна економіка, ефективна держава”, роз­робленої Комітетом економічних реформ при Президентові України. Програмою визначено дві основні проблеми галузі, які потребують вирішення: низька якість медичних послуг та нерівний доступ до послуг охорони здоров’я 

Посилання

1. Алёшина, Юлия Евгеньевна. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - 2-е из¬дание. -М.: Независимая фирма “Класс”, 2007. - 208 с.
2. Владзимирсъкий А.В., Дорохова О.Т. Телемедици¬на в управлінні охороною здоров ’я //Медична освіта. - 2002.-№2.-С.15-17.
3. Медична психологія: Підручник для студентів ВУЗів /[Максименко С.Д., Коваль І.А., Максименко К. С., Папуча M.B.J; Під ред. Академіка С.Д. Максименка. - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 520 с.
4. НаказМОЗУкраїнивід23.03.2010№261 “Провпро- вадження телемедицини в закладах охорони здоров ’я ”
5. Програма економічнихреформ на 2010-2014роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна еконо¬міка, ефективна держава ” - офіц. Вид. - комітет з еко¬номічних реформ при Президентові України. - 2010
6. ШумлянськийІ.В., ПасічникМ.С., СеменюкП.П., Си¬вий Ю.М., СирочукМА., Пасічник СМ. Телемедичні тех¬нології: етапи становлення, досягнення та перспективи// Укр. ж. телемед. мед. телемат. - 2004. - Т. 2, №2. - С. 224-225.
7. Marc Dielman Telepsychology guidelines / Dielman M., Drude K., Ellenwood A.E. and other / Ohio Psychological Association - 2008.
Як цитувати
Короленко, В. (1). ТЕЛЕМЕДИЦИНА, ТЕЛЕПСИХОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 26-29. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/548