ВПЛИВ ЛЕФЛУНОМІДУ НА КЛІНІЧНУ АКТИВНІСТЬ, РІВЕНЬ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ ТА КІСТКОВОЇ ДЕСТРУКЦІЇ У ХВОРИХ З ПСОРІАТИЧНИМ АРТРИТОМ

  • Д. Федьков Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: лефлуномід, псоріатичний артрит, матриксна металопротеїназа-3, піридинолін

Анотація

Вивчено вплив лефлуноміду (ЛФ) в складі комбінованої базисної терапії (КБТ) та як монотерапії у 63 хворих з псоріатичним артритом (ПсА). Ефективність ЛФ в комбінації з сульфасалазином чи метотрексатом є вищою порівняно з монотерапією ЛФ стосовно уражен­ня суглобів (вища частота досягнення доброї та задов­ільної відповіді за DAS(CPB)), шкіри (більша кількість хворих - “відповідачів” за PASI 50) та зниження рівня матриксної металопротеїнази-3. Суттєвих відмінностей у переносимості ЛФ як монотерапії та у складі КБТ немає

Посилання

1. GladmanDD., СAntoni, P Mease, D О Clegg, PNash Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course, and outcome Ann. Rheum. Dis. - 2005. - Vol. 64. -P. 14-17.
2. Mease PJ. Psoriatic arthritis - update on pathophysiology, assessment, and management. Bull NYU Hosp. Jt. Dis. - 2010. - Vol. 68. -P. 191-198.
3. Gladman DD. The natural history of psoriatic arthritis. In: Wright V HelliwellPS, eds. Psoriatic arthritis in Bailliure’s Clinical Rheumatology. International Practice and Research. London: Bailliure Tindall. - 1994. - P. 379-394.
4. Joachim Peter Kaltwasser Leflunomide in psoriatic arth¬ritis. Autoimmunity Reviews (2007) Vol. 6. -Issue 8. -P. 511-514.
5. Mease PJ, Antoni CE, Gladman DD, Taylor WJ. Psoriatic arthritis assessment tools in clinical trials. Ann. Rheum. Dis. -2005. - Vol. 64. -P. 49-54.
Як цитувати
Федьков , Д. (1). ВПЛИВ ЛЕФЛУНОМІДУ НА КЛІНІЧНУ АКТИВНІСТЬ, РІВЕНЬ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ ТА КІСТКОВОЇ ДЕСТРУКЦІЇ У ХВОРИХ З ПСОРІАТИЧНИМ АРТРИТОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 35-36. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/550