ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ

  • А. Беловол Харківський національний медичний університет, м. Харків
Ключові слова: хронічні системні дерматози, метаболічні процеси, мікроциркуляторне русло

Анотація

Вегетативні дисфункції є основним ланцюгом в пато­генезі багатьох захворювань, що характеризуються дизре- гуляцією взаємовпливів центральної нервової, гормональ­ної та імунної систем. Вони призводять до порушення вегетативного забезпечення функціонування різних ефек- торних систем організму у підтримці гомеостазу. Вивчен­ню етіології та патогенезу вегетативних дисфункцій про­тягом останніх років приділяється пильна увага широкого кола дослідників і лікарів-клініцистів. Це зумовлено тим, що тільки глибоке розуміння патогенезу може дати мож­ливість розробити ефективні лікувально-профілактичні заходи 

Посилання

1. ТрисветоваЕ.Л, Лихачева А.Е., Кокарнит-новый комплекс метаболических веществ// Мед.новости. - 2008. -№>10.- С. 55-56
2. Кожные и венерические болезни // Под ред. Ю.К.Скрипкина. -М.: Медицина, 1995. - Т.4. - 576с.
3. Литвиненко ЛА. Использование кокарнита в комп-лексном лечении диабетической полинейропатии //Мед. новости. - 2009. - №°3. - С.87-88
4. Белозоров А.П. Современные аспекты иммунопа¬тологии псориаза// Журнал
Як цитувати
Беловол , А. (1). ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 37=38. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/551