СУЧАСНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ACNE VULGARIS (огляд літератури)

  • Ж. Гуражова Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: вугрова хвороба, акне, місцева антибіотикотерапія, кліндаміцин, інциклід, дапсон, адапален, третиноїн, ізотретиноїн, тетрацикліни, макроліди

Анотація

Акне - це хронічне, рецидивуюче захворювання, успіх лікування якого залежить від правильного поєднання медикаментозного ведення, домашнього догляду і фізіопроцедур в межах спеціалізованої клініки. У терапії легкої та середньої форми вугрової хвороби застосовують переважно препарати місцевої дії, які містять ретиноїди, бензоїл пероксид, азелаїнової кислоту, антибіотики, метранидазол, гіалуронову кислоту, цинки інші. Застосування еритроміцину для топічної терапії є не ефективним. Доведено доцільність вико-користування 0,3% адапален і різноманітних схем комбінованої терапії з кліндаміцином. Перспективними препаратами є дапсон і інціклід. Для лікування середньої форми тяжкості застосовують системну терапію препаратами тетрациклінового ряду і макроліди, а також тривале місцеве лікування. Ефективним є застосування 0,04% форми третіноіна. Препаратом вибору при важкій формі акне є ізотретиноїн.

Посилання

1. Булгакова Н. Важность полного анамнеза [Текст] / Н. Булгакова 7 Косметолог. -2011. -N4(48). - С. 60-63.
2. БутМ. Акне.путирешения [Текст] /М. Бут //Кос¬метолог. - 2007. - N2(22). - с. 62 - 67.
3. Блубокова II. Лечение акне: опыт и перспективы [Текст] /II. Блубокова // Kosmetik international. -2008. - N5. - С. 72 - 83.
4. Болубова А. Стратегия победы [Текст] / А. Болу- бова /7 Косметолог. - 2011. - N1(45). - С. 14-15.
5. Майорова А.В. Угревая болезнь в практике врача- дерматокосметолога [ Текст]/А.В. Майорова, В. С. Ша¬повалов и другие //Косметика и медицина. - 2008. - С. 76- 78.
6. Мелихова В. Новое слово влечении акне .'клиничес¬кие исследования 2006-2007гг. [Текст] / В. Мелихова // Косметика и медицина. - 2007. - N6. - С. 60-72. 
7. Полонская Н. Угревая бюлеліь: классификация, па-тогенез, лечение [Текст] /Н. Полонская //Косметика и медицина. - 2000. - N4 -С. 77-83.
8. Суворова КН. Акне [Текст]/КН. Суворова, НВ. Ко¬това// Новый медицинский журнал. -1997. -N3 -С.7 -9.
9. Шугинина Е. Современные возможности лечения угревой сыпи и коррекции постэруптивных изменений кожи [Текст]/Е. ЕПугинина, А. Дубинин //Косметика и медицина. - 2002. - N4. - С. 46- 54.
10. Berger R. Tretinoin gel microspheres 0,04% versus 0,1% in adolescents and adults with mild to moderate acne vulgaris: A 12-week,multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, phase IV trial [Text] /R. Berger, R. Rizer et al.// Clinical Therapeutics. - 2007. -T.6. - N29. - P. 97.
11. Braun M. Combination of a new radiofrequency device and blue light for the treatment of acne vulgaris [Text] / M. Braun // J Drugs Dermatol. - 2007. -T.8. - N6. - P. 40.
12. Coates P./P. Coates , S. Vyakrnam, et.al.[Текст] // Br J Dermatol. - 2002. -T. 5. -N146. -P. 8-9.
13. Cunliffe W.J./ W.J.Cunliffe, К.ТHolland [Текст]// Clin Then - 2002. -Т. 7,-N24. -Р. 33- 34.
14. Draelos Z.D. Two randomizeds studies demonstrate the efficacy and safety of dapsone gel 5%> for the treatment of acne vulgaris [Text] / Z.D. Draelos, E. Carter et.al. //Am Acad Dermatol. - 2007. - T.3. - N56. -Pl - 10.
15. Mills O.Tr./ O.Tr. Mills , C.Thornsberry [Текст] // Acta Derm Venereol. - 2002. -T.4. - N82. -P. 5-6.
16. Shaw T.C. Acne: effect of hormones on pathogenesis and management [Text] / T.C. Shaw // Clin Dermatol. - 2002.-T.8.-N3-P. 8-9.
17. ThiboutotD. Adapalene gel 0,3% for the treatment of acne vulgaris: a multicenter, randomized, double-blind, controlled phase 111 trial [Text] / D. Thiboutot, D.M. Pariser et. al. //Am Acad Dermatol. - 2006. -T.2. - N54. - P. 50.
18. Toyoda M. Neuropeptides and sebaceous glands [Text] / M. Toyoda, M. Nakamura et. al. // Eur J Dermatol. - 2002.-T.5. -N12-P. 7-8.
Як цитувати
Гуражова, Ж. (1). СУЧАСНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ACNE VULGARIS (огляд літератури). Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 39-41. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/552