АНАЛІЗ ТОВЩИНИ ШАРУ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН СІТКІВКИ І ГАНГЛІОЗНИХ КЛІТИН ХВОРИХ НА ГЛАУКОМУ

  • А. Керницка Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: глаукома, комплекс гангліозних клітин, оптична когерентна томографія

Анотація

Глаукома характеризується зменшенням товщини ком­плексу гангліозних клітин (GCC) і їх аксонів, які складають шар нервових волокон сітківки [ 1 ]. Зниження комплексу GCC неможливо діагностувати при офтальмоскопічному дослідженні очного дна. Аналогічно, при клінічному об­стеженні складно виявити дефекти пучків нервових воло­кон, а фотографування очного дна дає орієнтовне бачен­ня про їх стан. Зниження товщини комплексу гангліозних клітин в перипапілярній зоні відбувається задовго до пер­ших проявів глаукомних змін поля зору. Вперше клінічно виявлені зміни поля зору у хворих з глаукомою проявля­ються тільки при втраті приблизно до 40% зорових воло­кон [2].У зв’язку з цим розвиток нових об’єктивних ме­тодів кількісного виявлення глаукомних змін, обумовлених зниженням комплексу GCC, може забезпечити виявлення глаукоми на більш ранніх стадіях і об’єктивно оцінити динаміку захворювання.

Посилання

1. Quiqley H.A.,DunkelbergerG.R.,Green W.R. Retinal ganglion cellatrophycorrelated with automated perimetry in human eyes with glaucoma// Am. J. Ophtalmol.-1989.- Vol. 107. -P.453-464.
2. Курышева Н.И. Глаукомная оптическая нейропа¬тия. МЕДпресс.-200б.
3. ZeimerR, Asrani S, Zou S, etal. Quantitative detection of glaucomatous damage at the posterior pole by retinal thickness mapping. A pilot study. Ophthalmology. 1998;105:224-231.
4. Ishikawa H, Stein DM, Woolstein G, et al. Macular segmentation with optical coherence tomography. Invest OphthalmolVis Sci. 2005;46: 2012-2017.
5. Leung CK, Chan WM, Yung WH, et al. Comparison of macular and peripapillary measurements for the detection of glaucoma: an optical coherence tomography study. Ophthalmology. 2005; 112:391-400.
6. Tan O, Li G, Lu AT, et al. Mapping of macular substructures with optical coherence tomography for glaucoma diagnosis.Ophthalmology.2008; 115:949-959.
Як цитувати
Керницка, А. (1). АНАЛІЗ ТОВЩИНИ ШАРУ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН СІТКІВКИ І ГАНГЛІОЗНИХ КЛІТИН ХВОРИХ НА ГЛАУКОМУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 63-65. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/557