АСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

  • Наталія Кириця Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: астенічний синдром, інфекційний мононуклеоз, Епштейна-Барр вірус, емоційно-лабільні розлади, вегетативний гомеостаз, стан пам’яті, механізми адаптації

Анотація

Астенічний синдром (АС) — це синдром підви­щеної втомлюваності, виснаженості, втрати здатності до тривалого фізичного та розумового навантаження, що характеризується кількісними змінами функціонального стану та викликається надмірними витратами енергетич­них речовин і медіаторів ЦНС [ 1 -3 ]. Найбільш часта при­чина розвитку АС - вірусна [4]. Тригерними факторами астенічного синдрому є вірус Епштейна-Барр, цитомега- ловірус, вірус простого герпесу 1/2 типу, вірус герпесу VI типу, вірус Коксакі, вірус гепатиту С, ентеровіруси, рет- ровіруси [5]. Дебют АС нерідко пов’язаний з гострим гри­поподібним захворюванням 

Посилання

1. ДороженокИ. Синдром хронической усталости // Врач. - 2001. -№> 7,- С. 7-8.
2. Майданник В.Г., Н.М. Сотниченко, 2001; J. G. Dobbins et al., 1997; M.E. Garralda et al., 2002; A. Bourrillon et al., 2002.
3. Марценковский И.А. Астенический синдром. Кон¬тинуум состояний: от психического и физического ис¬тощения до хронической слабости и астенической не¬состоятельности // Здоровье Украины - 2011.
4. Мороз И. Н, ПодколзинА. А. Новое в диагностике и лечении синдрома хронической усталости // Профи¬лактика старения. 2009. № 1.
5. Панков Ю.В., Неудахин Е.В., Морено ИГ. Сома- тоформныерасстройства и вегето-сосудистая дисто¬ния у детей и подростков. Москва-2010, С. 12.
6. Петров Н.Н. Психиатрия для всех. Курс для не-специалистов. 2008.
7. Синдром хронической усталости и имунной дис¬функции /В.М. Ручко, Л.И. Махлай, С.В. Борисевич, А.А. Махлай //Вопросы вирусологии .- 2011,- Т.46., №3,- С. 46-48.
8. Тополянский В.Д., СтруковскаяМ.В. Психо-сома¬тические расстройства. М.: Медицина, 1986. - 384 с.
9. ХайтовичМ.В., Чернишова О.В. Синдром хроніч¬ної втоми у дітей з вегетативними дисфункціями //Ма¬теріали науково-практичної конференції “Наукові та практичні питання педіатрії та шляхи їх вирішення ” (Київ, 12-13 травня 2003 р.) //ПАГ,- 2003. - № 2 (дода¬ток).-С. 5-6.
10. Artsimovich N.G. // Theses of Simposium with International Participation Current Problems of Clinical and Experimental Psychoneuroimmunology. Tomsk, Russia, 1992; 1: 80-2.
11. Bell E.J., McCarthey R.A., Riding M.H. // J. R. Soc. Med. 1988; 81: 329-31.
12. BuchwaldD., KomaroffA.L. //Rev. Infect. Dis. 2011; 13(1): 12-8.
13. CDC, Chronic Fatigue Syndrome (CFS), Symptoms”. Cdc.gov. Retrieved 2011.
14. Vanuxem P, Vanuxem D., Duflot J. C, Fornaris E. Ammonium etfatigue, in “Astheniesphysiques”, Serratrice G., (Ed.). Expansion Scientifoque Francaise. Paris, 1990,- P.49-57.
Як цитувати
Кириця, Н. (1). АСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 66-68. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/562