СТАН СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІССІЇ ПРОДУКТІВ СПОТВОРЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕССІЄЮ ВЕРТЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

  • С. Коновалов Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: отоакустична емісія продуктів спотворення (ОАЕПС), сенсоневральна приглухуватість, вертебральна артерія

Анотація

У дослідженні проаналізовано дані 47 хворих з вертебробазилярной недостатністю і порушеннями слуху. Середній вік хворих становив 45,4 ± 6,5 років і перебував у межах від 26 до 59 років. Пацієнти з хворобою Меньєра, отосклеротіческі- ми змінами і гострою патологією були виключені з дослідження. Комплекс обстеження слухової функції включав в себе: тональну порогову аудіометрію, імпедансометрія, отоакустичної емісію продуктів спотворення. Отримані нами результати підтверджують, що метод ОАЕПІ має високу чутливість по визначенню початкових проявів кохлеарних розладів у хворих сенсоневральної при- глухуватий (СНП) судинного генезу. З огляду на об'єктивність, швидкість і зручність ОАЕПІ, можна пропонувати використання цього методу для ранньої діагностики кохлеарних порушень у хворих СНП з метою своєчасного попередження їх прогресування та збереження слухової функції.

Посилання

1. Базаров В.Г., РозкладкаА.И Оценка нарушения слу¬ха при различных формах тугоухости //Жури. ушн., нос. и горл, болезней .- 1989,- №3. - С.28-33.
2. Борщев К.Р. Морфологические изменения во внут¬реннем ухе при нарушении кровообращения в нем //Вести, оториноларингологии. -1952.-№3.
3. Рвелесиани T.F. Возрастные изменения отоакустичес- кой эмиссии. // Вестн. оториноларингол. - 2003 - № 6. - С. 11-13.
4. Гвелесиани Т.Г Отоакустическая эмиссия на час¬тоте продукта искажения: характеристики латент¬ности в норме и при сенсоневралъной тугоухости. //Но¬вости отоларингологии и логопатологии.
5. Заболотний Д.1., Шидловсъка Т.В., Базаров В.Г. Органи чуття. Слухова та вестибулярна системи. - В кн.: Чорнобильська катастрофа.-К.: ’’Наукова дум¬ка”. - 1996. - С.494-497.
6. Berlin С, Hood L., Hurley A., Wen Н. Contralateral suppression of otoacoustic emission: An index of the medial olivocochlear system. // Otolaryngology - Head and Neck Surgey. - 1994.-№110. -P.3-21.
7. Colletti V., Fiorino F, Corner M., Rizzi R. Investigation of the long-term effects of unilateral hearing loss in adults. // Brit. J.Audiol., - 1988. -№22. - Vol.2. -P. 113-118.
8. Fernandez CA, Carceller MA, Garcia JR, Garcia CG, Alegria JB. Sudden deafness as a manifestation of the rupture of a cerebral arteriovenous malformation Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 128(4):592-4.18.
9. Fetterman BL, Luxford WM, Saunders JE. Sudden bilateral sensorineural hearing loss. Laryngoscope 1996; 106:1347-50.
10. Van Prooyen-Keyser S., SadikJ. C, Ulanov ski D., Par-mantier M., Ayache D. Study of the posterior communicating arteries of the circle of willis in idiopathic sudden sen¬sorineural hearing loss. Otol Neurotol. 2005;26(3):385-617.
Як цитувати
Коновалов , С. (1). СТАН СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІССІЇ ПРОДУКТІВ СПОТВОРЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕССІЄЮ ВЕРТЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 69-71. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/563