СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЛЬ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ У ГЕНЕЗІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • О.М. Місюра Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: психосоціальний стрес, артеріальна гіпертензія, механізми розвитку, імунне запалення

Анотація

Підвищений артеріальний тиск (АТ) є одним із обов’язкових параметрів стану мобілізаційної готовності (стресу). Стресіндукована АГ -  це гостре, зазвичай транзиторне та лабільне підвищення АТ під впливом психосоціальних чинників. Частіше відмічається стрес-індукована АГ “білого халату” та АГ “на робочому місці” (маскована). Доведено зв’язок АГ із тривожністю, депресією, соціальною фобією, інсомнією. Пацієнти із АГ відрізняються низькою стресостійкістю, більшою стрес-реактивністю, серед них часто виявляється тип особистості Д (тенденція відчувати в різних ситуаціях негативні дистресорні емоції та схильність їх пригнічувати при соціальних взаємодіях). При стрес-індукованій АГ можуть пошкоджуватись органи-мішені, крім того стрес-індукована АГ може прогресувати, набуваючи стабільного характеру. Механізм пояснюється формуванням “хибного кола”. Активація при стресі негайно реагуючої симпатичної нервової системи -  активація ренін-ангіотензинової системи - надлишкове утворення ангіотензину II - підвищення АТ - збільшення напруги зсуву, що діє на ендотеліоцити кровоносних судин - розвиток дисфункції ендотелію, в т.ч. і в результаті “окисного” стресу, багато в чому обумовленого руйнуванням високих концентрацій катехоламінів -  розвиток системного запалення низької інтенсивності (через дію молекулярних пошкоджувальних факторів на певні рецептори вродженої імунної системи, вивільнення нуклеарного фактору ИЛ-кБ, експресію прозапальних генів, активацію молекул адгезії лейкоцитів, запальних цитокінів тощо) -  активація адаптивного імунітету -  ремоделювання серця і судин, підвищення судинної “жорсткості” -  стабілізація та прогресування АГ - підвищення чутливості організму до дії стресорів тощо. Отже, в наш час стали більш зрозумілими механізми реалізації пошкоджувальної дії психосоціального стресу на серцево-судинну систему і розвиток артеріальної гіпертензії. Це визначає необхідність розробки системи медико-психологічного супроводу пацієнтів із АГ, починаючи із ранніх стадій захворювання.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Місюра , О. (2016). СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЛЬ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ У ГЕНЕЗІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 39-45. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/57