ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНА І ЕНДОТЕЛІЙНЕЗАЛЕЖНА ВАЗОРЕГУЛЯЦІЯ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК З КЛАСИЧНИМИ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

  • Т. Харкевич Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: системний червоний вовчак, фактори ризику атеросклерозу, дисфункція ендотелію

Анотація

Основною причиною скорочення тривалості життя хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) є пе­редчасний розвиток атеросклерозу (АС) та його усклад­нень. Якщо частота факторів ризику та виявлення пізніх стадій АС при СЧВ вивчались багатьма авторами, то дис­функції ендотелію (ДЕ) як ранньому маркеру атерогенезу присвячено поодинокі дослідження. При цьому одними авторами [1,2,3] виявлено суттєве зниження ендотелійза- лежної вазодилатації (ЕЗВД), іншими [4] не виявлено подіб­них змін. Отримано також суперечливі результати про залежність розвитку ДЕ від наявності факторів ризику АС.

Посилання

1. Lima D.S., Lima V.C., Miranda F.Jr. et al. Brachial endothelial function is impaired in patients with systemic lupus erythematosus // J. Rheumatol. - 2002. - Vol. 29- P. 292-297.
2. Rajagopalan S., Somers E.C., Brook R.D. et al. Endothelial cell apoptosis in systemic lupus erythematosus: a common pathway for abnormal vascular function and thrombosis propensity // Blood. - 2003. - Vol. 103. - P. 3677-3683.
3. Endothelium-dependent But Not Endothelium¬independent Flow-mediated Dilation Is Significantly Reduced in Patients with Systemic Lupus Erythematosus without Vascular Events: A Metaanalysis and Metaregression//The Journal of Rheumatology July 1, 2011 38: 1296-1303.
4. De Leeuw K., Freire B., SmitA.J. et al. Traditional and non-traditional risk factors contribute to the development of accelerated atherosclerosis in patients with systemic lupus erythematosus // Lupus. - 2006. - Vol. 15. -P 675-682.
Як цитувати
Харкевич , Т. (1). ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНА І ЕНДОТЕЛІЙНЕЗАЛЕЖНА ВАЗОРЕГУЛЯЦІЯ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК З КЛАСИЧНИМИ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 94-96. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/570