ПАЛІННЯ ТА ОСВІТА ЖІНОК В СУЧАСНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ УМОВАХ

  • К. Сурмашева Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: паління, демографічні умови, освіта у жінок

Анотація

Оцінені ризики безпліддя, спонтанних абортів, народження дітей з вродженими вадами розвитку у жінок з різним ступенем освіти при їх курінні. Визначено поширеність куріння серед студенток 5 курсу медичного факультету Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця.

Посилання

1. Здоровье -21 -Основы политики достижения здо¬ровья для всех в Европейском регионе. - Копенгаген: ВОЗ, 1999. - № 6. - 310 с.
2. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2002 г. / Европейское региональное бюро ВОЗ. - Копен¬гаген, 2002. - 156 с.
3. Health and the environment in the WHO European Region: Situation and policy at the beginning of the 21st century. WHO/ EUR/04/5046267/BD/5. - 2004. - 203 p.
4. Shah C.P. Public Health and Preventive Medicine in Canada / C.P. Shah - Toronto-Ontario, 1994. - 413 p
5. Рамкова Конвенція з контролю над тютюном та її значення для України / Коаліція громадських органі¬зацій та ініціатив “За вільну від тютюнового диму Ук¬раїну”. -К, 2004. - 48 с.
6. Андреева Т.Н. Табак и здоровье. / Т.Н. Андреева, КС. Красовский -К, 2004. - 224 с.
7. Смирнова Н.П. Табакокурение в Украине / Н.П. Смирнова, Е.А. Кваша//Доктор. - 2001. - NQ 2. - С. 39-75.
8. Спосіб життя і здоров ‘я населення: поширеність паління та його вплив на репродуктивні невдачі / О.І. Тим¬ченко, AM. Сердюк, НЕ Гойда [та ін.]. //Педіатрія, аку¬шерство та гінекологія. - 2002. -№ 3. - С. 4-8.
9. Генофонд і здоров ‘я населення: методологія оці¬нки ризику від мутагенів довкілля, напрямки профілак¬тики генетично обумовленої патології / AM. Сердюк, О.І. Тимченко, Н.Г. Гойда [та ін.]. -К, 2003. - 190 с.
Як цитувати
Сурмашева , К. (1). ПАЛІННЯ ТА ОСВІТА ЖІНОК В СУЧАСНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ УМОВАХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 109-112. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/577