ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

  • Г. Кравець Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: художня література кінця XIX - початку XX століття, дерматовенерологія, сифіліс, системна склеродермія

Анотація

Художня література кінця XIX початок XX століття розкриває особливий історичний етап в розвитку суспільства, медицини та літератури. Більшість відомих письменників в своїх творах звертає увагу на соціальні аспекти виникнення різних дерматовенерологічних захворювань. Сифіліс описується в таких творах: романі "Біла гвардія", "Зоряна висип" М. Булгаков, "сифіліс" В. Маяковського, новелі "Ліжко № 29" Г. де Мопассана, повісті О. Купріна "Яма", "Повія" Панаса мирного, "Тихий Дон" Шолохова, "Доктор Фаустус" Т. Манна, "Волхв" Джона Фаулза. На ряду з іншими хворобами описана системна склеродермія в оповіданні І. С. Тургенєва "Живі мощі", що також характеризує цю епоху.

Посилання

1. Булгаков М.А. “Записки юного врача. Звёздная сыпь”[Текст]/М.А. Булгаков,-К,1926. -310с.
2. БулгаковМ.А. Собрание сочинений в 5 т. [Текст]/ М.А. Булгаков. - “Москва”, 1998. -Т. 2. - 357 с.
3. Куприн А.И. Собрание почтении [Текст]/А.И. Куп¬рин-М.: “Рослитиздат”, 1958. - 175 с.
4. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. [Текст] / В.В. Маяковский— М.: Худож. лит., 1955—1961. -Т. 7,- 230 с.
5. Мопассан Ги де. Собрание сочинений в 10 т. [Тексті / Ги де Мопассан. -МП.: “Аурика”, 1994. -Т. 5,- с. 215-240.
6. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и пи¬сем в тридцати томах. Т.З [Текст]/И. С. Тургенев-М.: “Наука”, 1979. -Т. 3.-217с.
Як цитувати
Кравець, Г. (1). ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 113-114. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/578