ЛІКАР ЗА ПОКЛИКАННЯМ: СТАВЛЕННЯ ДО ПАЦІЄНТА

  • Ірина Шевчук КМУУАНМ, м. Київ, Україна
Ключові слова: гуманність, співчуття, культура лікаря, духовний ріст

Анотація

Медицина як галузь людської діяльності займає абсолютно особливе місце саме тому, що наука в ній з'єднується з цінностями, підходом, який не має ничого спільного з наукою. У підставі лікарського підходу - співчуття, а воно за самою своєю природою ненаукове. Це людський підхід, який може бути привнесений в будь-яку галузь людської діяльности; але медицини зовсім не існує поза співчуттям, без співчуття.

Посилання

1. Петровская Л.А. Компетентность в общении. - М.: МГУ, 1989.
2. Вступ до філософії: Історико-філософська про¬педевтика: Підручник/Г.1.Волинка, В.І.Гусєв, І.В.Огород- никта ін. -К.: Вища шк, 1999. - С.12, С.28-31.
3. Історія світової культури: Навч. посібник/Керів¬ник авт. колективу Л.Т.Левчук. - Київ: Либідь, 1999. - 368 с.
4. Миропольська Н. Художня культура особистості // Мистецтво та освіта. - 2000. - №3. - С.40.
5. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник /За ред. Черепанової С.О. - Львів: Світ, 1994. - 456 с.
6. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко, В.М.Сага- товський, І.І.Кальнийта ін. -К: Вища шк., 1995.-455 с.
Як цитувати
Шевчук , І. (1). ЛІКАР ЗА ПОКЛИКАННЯМ: СТАВЛЕННЯ ДО ПАЦІЄНТА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 118-119. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/580