ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ЧЕРЕПНОЇ МЕНІНГІОМИ, ПОВ’ЯЗАНОГО З АКРОМЕГАЛІЄЮ, ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ II ТИПУ ТА ЛАБІРИНТНОЮ ПУХЛИНОЮ

  • Діптаджіт Басак Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: менінгіома, турецьке сідло, акромегалія, цукровий діабет, метастази

Анотація

Клінічна особливість черепно-лицьової ме- нінгіоми в області турецького сідла в основі черепа є ун­ікальною. Відмінності між доброякісними і метастатич­ними пухлинами центральної нервової системи морфологічно є розпливчатими та стають проблемою для діагностики. Епідеміологічно менінгіоми станов­лять майже 20% всіх внутрішньочерепних пухлин, і вияв­ляються у 10-17 на 100 000 населення. Захворювання більш поширене серед літніх жінок. До ускладнень на­лежать: проростання в мозок, кісткові структури, інфільтрація через основу черепа. Вторинними усклад­неннями є акромегалія, сліпота і цукровий діабет II типу. У нашому випадку, у 2006 році була виявлена черепна менінгіома, що знаходиться над турецьким сідлом, у передній основі черепа у 28-річної жінки з інсуліноза- лежним цукровим діабетом II типу декомпенсованої форми, що характеризувалася важким станом і акроме­галією (ЗО ммоль/л) (GH/IGF-131, 8 нг/мл ). Вона лікува­лася за допомогою 360МО Актрапида і 100 МО Прота- фана. МРТ виявила, що менінгіома мала бляшкову форма та охоплювала гіпофіз, ліву внутрішню сонну ар­терію, кавернозний синус, зорові нерви, гіпоталамус, медійну орбіта і велике крило клиноподібної кістки, вик­ликаючи двосторонню сліпоти та фіброзну дисплазію нижньої щелепи. У 2009 році променева гамма-терапія була проведена в якості альтернативи нейрохірургії. В результаті променевої терапії рівень глюкози в крові знизився з 25.7 ммоль/л (29.04.09) до 7.43 ммоль/л (03.12.2014), соматотропін з 31.782 мкг/л (15.05.09) до 3.46 мкг/л (03.12.2014) і пролактин з 48.09 нг/мл (16.10.09) до 14.8 нг/мл (16.05.12). їй був призначений Gen-Інсулін ВТТ вранці (18МО середньої дії, 8МО корот­кої дії) і ввечері (16МО середньої дії, 8МО короткочасної дії) з інгібітором ДПП-4 Anagliptin з інкретіновим (ГПП-1) ексенатидом. Дане дослідження цікаве завдяки своєму епідеміологічному значенню, суттєвій супутній патології та потенційно агресивному перебігу. Розташування пухлини запобігло радикальному лікуванню, а консер­вативне лікування виявилося дорогим через соціально- економічне становище пацієнта. Необхідно досліджува­ти поширення менінгіоми серед жінок, альтернативне лікування з метою зменшення пухлини, а також ефект ендогенних або екзогенних статевих гормонів. Це над­звичайно важливо, щоб отримати більше знань про роз­виток і походження цих пухлин, а також для оцінки чин­ників ризику і розробки профілактичного протоколу.

Посилання

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8334619
2. http://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/Abstract/2014/ 07000/Resection_of_Suprasellar_Meningioma_Through.38.aspx
3. http: //www.pubfacts .сот/detail/1 663 93 21 /Surgi cal- strategies-for-recurrent-craniofacial-meningiomas.
4. http://emedicine.medscape.com/article/ll 56552-overview
5. http://emedicine.medscape.com/article/925446- overview#aw2aab6b2b3
6. http://radiopaedia.org/articles/craniofacial-fibrous-dysplasia http://www. radiologyassistant.nl/en/p485d7745cc720/sella-turcica- and-parasellar-region.html
7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PlvlC3495385/
8. https://www.glaucomafoundation.org/treating_glaucoma.htm
9. http://www.webmd.com/eye-health/trabeculectomy-filtration- surgery-for-glaucoma
10. http://www. expert con suitbook, с от/expert con suit/ob/ book. do?method=display&type=bookPage&decorator=none&eid=4- ul. 0-B978-1-4377-0949-0.. 00001 -7— s0085&isbn = 978-1-4377- 0949-0
11. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/ types/brain/incidence/uk-brain-and-central-nervous-system-cancer- incidence-statistics
12. http://www.medscape.org/viewarticle/438374
13. http://physrev.physiology.org/content/93/27571
14. Biochemistry 3rd Ed.- U. Satyanarayana, U. Chakrapani Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 7th Ed.- Kumar, Abbas, Fausto
15. Clinical Neuroanatomy for Medical Students 5th Ed.- Richard S. Snell
16. Concise Histology-Bloom and Fawcett
Як цитувати
Басак, Д. (1). ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ЧЕРЕПНОЇ МЕНІНГІОМИ, ПОВ’ЯЗАНОГО З АКРОМЕГАЛІЄЮ, ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ II ТИПУ ТА ЛАБІРИНТНОЮ ПУХЛИНОЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 22-28. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/587