СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕПІТЕЛІЮ ЯСЕН У ЩУРІВ ІЗ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮЗАУМОВ ЗАСТОСУВАННЯ її ФАРМАКОТЕРАПІЇ

  • Олена Черкасова Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, бісопролол, тіотриазолін, кверцетин, епітелій ясен

Анотація

У статті висвітлено дані про вплив бісопро- лолу, тіотриазоліну та кверцетину на структурні зміни епітелію ясен лінійних щурів із спонтанною артеріаль­ною гіпертензією (SHR). Для гістопатологічних змін в яснах щурів із артеріальною гіпертензією характерним є апоптоз епітелію. В цій ситуації застосований з ліку­вальною метою тіотриазолін виявив свої якості інгібіто- раапоптозу.

Посилання

1. Ватутін M.T., Гончаренко T.C., Склянна O.B., Закхама С. Флавоноїд кверцетин: фармакологічні властивості та клінічне використання // Ліки. — 2005. — № 3-4. — С. 19-26.
2. Волошин Н.А., Визир В.А., Волошина И.Н. Тиотриазолин, тиоцетам, тиодаронвпрактикеврача. — Запорожье: ЗГМУ, 2008. - 224 с.
3. Дзяк Г.В. Комбінована терапія артеріальної гіпертензії // Внутрішня медицина. — 2008. — № 3 (9). — С. 8-12.
4. Пальцев М.А., Иванов ААМежклеточныевзаимодей- ствия. — М.: Медицина. 1995. — 224 с.
5. Пальцев М.А.. Молекулярныеосновыапоптоза // Вести. РАМН. - 2002. - Т. 72, №> 1. - С. 13-21.
6. Фільченков О.О., Стойко Р.С. Апоптоз і рак: від теорії до практики. -Тернопіль: ТДМУ, 2006. — 524 с.
7. Чекман І.С., Корнійкова Я.М., Довгань Р.С. Спонтанна ар-теріальна гіпертензія у щурів: патогенетичні механізми роз¬витку // Ліки. — 2007. — № 1-2. — С. 10-15.
8. Чекман І.С., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Черкасова
O. В., Куфтирева Т.П. Вплив біпрололу, тіотриазоліну та квер-цетину на структурні зміни ясен у щурів із спонтанною артер¬іальною гіпертензією // Науковий вісник Національного медично¬го університету імені О.О. Богомольця. — 2008. - №> 3. - С. 54-58.
9. Cherkasova O.V. Ultrastructural changes in the nerves of the gums in rats with spontaneous arterial hypertension and the in modifications related to pharmacotherapy // Neurophysiology. — 2013. - Vol. 45, №>2. - P.140-145.
10. Kroemer G., Galluzzi L., Vandenabeele P. et al. Classification of the Nomenclature on cell death // Cell Death Differ. 2009. — Vol. 16. —
P. 1-3.
Як цитувати
Черкасова, О. (1). СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕПІТЕЛІЮ ЯСЕН У ЩУРІВ ІЗ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮЗАУМОВ ЗАСТОСУВАННЯ її ФАРМАКОТЕРАПІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 33-38. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/589