ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПРИ ПЕРСИСТЕНЦІЇ CHLAMYDIA PNEUMONIA

  • Д.І. Новосад Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ
  • Н.Г. Бичкова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ
  • М.П. Прохорова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ
  • М.В. Хайтович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ
Ключові слова: внутрішньоклітинна інфекц'я, імунітет, циркулюючі імунні комплекси, гіперреактивність бронхів.

Анотація

Резюме. Вивчено імунний статус дітей різних вікових груп, хворих на бронхіальну астму середнього ступеня важкості у період ремісії. Виявлено, що зміни показників клітинного імунітету (зниження кількості лейкоцитів і абсолютного вмісту лімфоцитів, зниження абсолютної кількості CD3+ лімфоцитів, CD4+ лімфоцитів, CD8+ лімфоцитів, В-лімфоцитів і натуральних кілерних клітин, зниження функціональної активності Т-лімфоцитів і фагоцитарної активності нейтрофілів) є більш вираженими при високому титрі специфічних IgG- та IgM-антитіл до Chlamydia pneumonia. При дослідженні гуморальної ланки імунітету у хворих на БА дітей в період ремісії при наявності в крові специфічних IgG- та IgM- антитіл до Cl.pneumonia та персистенції збудника встановлено, що при зниженій кількості великомолекулярних циркулюючих імунних комплексів із константою седиментації >19 S спостерігається підвищення вмісту високопатогенних середньо- та дрібномолекулярних циркулюючих імунних комплексів. Підвищення концентрації патогенних циркулюючих імунних комплексів у дітей, хворих на БА, в період ремісії супроводжується також у дітей старшого віку порушенням метаболічної активності нейтрофілів, що сприяє порушенню елімінації циркулюючих імунних комплексів із організму. Отже, зміни в імунній системі дітей, хворих на БА, при персистенції Cl.pneumonia поширюються на всі ланки імунної системи та мають прояви вторинного імунодефіциту, що потребує для продовження періоду ремісії застосування імунокоригуючоі, адаптогенної та сорби/йної терапії. Крім того, у значної частини дітей виявлена персистуюча герпесвірусна (цитомегаловірус, вірус Епштейн-Барр, вірус герпесу І-ІІ типу) і внутрішньоклітинна (Cl. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniаe) інфекц'я, у тому числі мікст-нфекця. Тому важливо своєчасно її виявляти і контролювати з метою профілактики рецидивів БА у цієї групи дітей.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Новосад , Д., Бичкова , Н., Прохорова , М., & Хайтович , М. (2016). ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПРИ ПЕРСИСТЕНЦІЇ CHLAMYDIA PNEUMONIA. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 53-58. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/59