ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА НАСЛІДКІВ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАРИНОЇДУ ПЕНТОСАНУ ПОЛІСУЛЬФАТУ

  • Вікторія Шандюк Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: ішемічний інсульт, пентосану полісульфат, перебіг та наслідки інсульту

Анотація

Відомості про те, що фактори згортання крові приймають участь в ініціації судинних ускладнень не нові. Але інтерес до цього питання відродився через нове розу­міння процесів і механізмів гострого тромбоутворення. Росте число доказів підтримуючих гіпотезу, що фактори гемостазу відіграють роль коагуляційних тригерів цереб- роваскулярних подій. В низці епідеміологічних досліджень підтверджено існування зв’язку окремих факторів згортан­ня крові з ризиком артеріального тромбозу

Посилання

1. Волков Г.Л., Платонова Т.Н., Савчук А.Н., Горницкая О.В.,Чернышенко Т.М., Краснобрижая Е.Н. Современные пред-ставления о системе гемостаза // Паукова думка: К. — 2005. — 295 с.
2. Бурлова-Василъева М.К., Кравченко Н.К., Савчук А.Н., Катрий Т.Б., Мельник В.С. Влияние низкомолекулярных гепари¬нов и стрептокиназы на АДФ-зависимую агрегацию тромбо¬цитов при атеротромботическом ишемическом и кардиоэм¬болическим ишемическом инсульте на фоне мерцательной аритмии // Биофармацевтический журнал. — 2014. — 6 (2). — с. 29-32.
3. Краснобрижа С.М., Савчук О. М., Платонова Т.М., Вол¬ков Б.Л. Роль тканинного активатора плазміногену та його інгібітора у функціонуванні системи гемостазу за норми та патології // Укр. Біохім. журн. — 2004. — Т. 76. — №6. — С. 72-78.
4. Мельник В.С. Вплив ендогенних активаторів та інгібіторів системи фібринолізу на когнітивний дефіцит у хво¬рих з ішемічним інсультом // Архів психіатрії. — 2014. — т. 20. З (78). - с. 65-68.
5. Шандюк В.Ю., Мельник В.С., Соколова Л.І., Савчук О.М. Клінічні прояви та особливості перебігу кардіоемболічного інсульту у хворих з порушеннями системи фібринолізу // Украї¬нський науково-медичний молодіжний журнал. — 2013. — №4. — с. 53-57.
6. Kwah L.K., Diong J.. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) // J. Physiother. — 2014. — Mar; 60(l):61.
7. Lijnen H.R. Role of fibrinolysis in obesity and thrombosis // Thromb Res. — 2009. — № 4. — P. 46-49. 150.
8. Sakurai-Yamashita Y, Kinugawa H., Niwa M. Neuroprotective effect of pentosan polysulphate on ischemia-related neuronal death of the hippocampus // Neuroscience Letter. — v. 409. — 2006. - P. 30-34.
9. Schuchman E.H., Ge Y, Lai A., Borisov Y, Faillace M., Eliyahu E., He X., Iatridis J., Vlassara H., Striker G., Simonaro CM. Pentosan polysulfate: a novel therapy for the mucopolysac¬charidoses // PLoS One. - 2013;8(l):e54459.
Як цитувати
Шандюк , В. (1). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА НАСЛІДКІВ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАРИНОЇДУ ПЕНТОСАНУ ПОЛІСУЛЬФАТУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 66-70. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/596