ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ

  • Олена Божук Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: психосоціальна підтримка, вагітність, тип сімейної системи, задоволеність шлюбом, емоційний зв’язок

Анотація

Під час гестації сім’я є джерелом потужної психосоціальної підтримки для жінки. Саме члени сім’ї допомагають становленню особистості дитини та якщо сім’я виявляється виховно слабкою або не­стійкою, це несе свій відбиток на психолого-педагогічному стані дитини. Першопричиною порушень психічного і фізичного здоров’я майбутнього покоління є безвідповідальне ставлення батьків щодо вихо­вання дітей, перекладання власної відповідальності на сторонніх осіб, навчальні заклади і оточення в цілому. Метою роботи є вивчення впливу психосоціальної підтримки на фізіологічний перебіг вагітності та визначення сприятливості виявлених типів сімейних систем щодо прогнозу виховного потенціалу сім’ї. На основі отриманих результатів робимо висновок про необхідність медико-психологічного супро­воду в різному обсязі вагітних групи 1 і 2 та їх сімей.

Посилання

1. Поліщук В. М. Психологія сім’ї / В. М. Поліщук, Н. М. Ільїна, С. А. Поліщук та ін. / За заг. ред. В. М. Поліщука. — Суми: ВТД “Університетська книга’’, 2008. — 239с.
2. Алексеенко Т. Ф. Становище сімей в умовах малих міст України: Держ. Дон. Про становище сімей в Україні (за підсум¬ками 2004р.) / Т. Ф. Алексеенко, Т. В. Говорун, Н. Г. Гойда та ін.. — К.: Гопак, 2006.-226с.
3. Эйдемиллер Э. Г. Семейный диагноз и семейная психоте¬рапия / Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская // Учебное пособие для врачей и психологов. Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Речь, 2006, 352 с, илл.
4. Филиппова Г. Г. Психологическая готовность к материн¬ству / Г. Г. Филиппова // Хрестоматия по перинатальной пси¬хологии: психология беременности, родов и послеродового пе¬риода. - М.: УРАО, 2005. - 328 с.
5. Москалець В. П. Особливості використання методу про-ективного тематичного малюнка в роботі перинатального психолога при підготовці вагітних до пологів / В. П. Москалець, М. Б. Гасюк, О. Ю. Іщук, Г. С. Шевчук // Журнал “Практична психологія та соціальна робота”. — 2007, №12 — С.38-45
Як цитувати
Божук , О. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 71-76. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/597