ІНТЕРФЕРОНОВИЙ СТАТУС В ОЦІНЦІ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ДИТИНИ

  • Ольга Ковальчук Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: інтерферон, NK-клітини, гострі вірусні інфекції

Анотація

Періодам розвитку та перебігу гострих респіраторних вірусних та вірусно-бактеріальних інфекцій у дітей ранньо­го віку відповідають фазові зміни вроджених (неспецифі­чних) та адаптивних (специфічних) факторів імунітету. При відсутності в цей період специфічного захисту інактивація та елімінація збудників і викликаних ними дес­труктивних змін відбуваються за рахунок факторів врод­женого неспецифічного імунітету. Однак, по мірі розвит­ку у мікроорганізмів нових інвазійних та патогенних властивостей, захисних функцій вродженого імунітету виявляється недостатньо, тому фактори вродженого імуні­тету функції першої (швидкої) лінії захисту, одночасно Здатні ініціювати формування специфічного імунітету. Цей механізм послідовного включення двох ліній захисту слід враховувати при клінічній оцінці періодів первинної інфекції, оскільки адаптивний імунітет теплокровних по­чинає боротися з інфекцією тільки через декілька діб після зараження, тоді як початкову реакцію організму на інфекцію забезпечує вроджений імунітет. Основну функ­цію противірусного захисту у період гострої вірусної інфекції виконують системи інтерферону (ІФН), природ­них кілерних клітин (ЕК), а також фагоцитоз, апарат Toll-подібних рецепторів а також фактори вродженого імунітету

Посилання

7. А.Е. Абатуров, Е.И. Юлиш / Роль интерферонов в защи¬те респираторного тракта, часть 1. Каскад возбуждения сис¬темы интерферонов // Здоровье ребенка. — 2007. — Кз 5(8). — С. 136-144.
2. Ершов Ф.И., Киселев О.И. Интерфероны и их индукторы (от молекул до лекарств). М.: «ГЭОТАР - Медиа». — 2005. — 368 с.
3. Интерфероновый статус у детей при острых респира-торных инфекциях. Интерферонотерапия. / Е.В. Образцова. Л.В. Осидак, Е.Г. Головачева и др. // Бюллетень эксперименталь¬ной биологии и медицины — 2009. — №> 8. — С. 22-26.
4. Интерферонотерапия в лечении острых респиратор¬ных вирусных заболеваний у детей / Чернышева О.Е., Сорока Ю.А., Фоменко ТА. и др. // Здоровье ребенка. — 2011. - А 6 (33). — С. 41-45.
5. Малиновская В.В. Особенности системы интерферона в онтогенезе/ЗСистема интерферона в норме и при патологии. — М.: Медицина, 1996. - С. 117-134.
6. Противовирусные препараты для лечения ОРВИ и грип¬па у детей (клинический обзор) 3 Романцов М.Г., Ершов Ф.И., Коваленко АЛ 3/ Фундаментальные исследования. — 2010 -А9,- С. 76-87.
7. Профилактика вирусной суперинфекции в период рекон- валесценции ОРЗ у детей раннего возраста. 3 Чебуркин А.В., Чебуркин А.А.ЗЗ Педиатрия — 2009 — Том 87 — Ко 4. — С. 109-111.
8. Соловьев В.Д., Бектемиров ТА. Интерфероны в теории и практике медицины. — М.: Медицина, 1981. — 400 с.
9. AnkN., West И., Paludan S.R. IFN-l: novel antiviral cytokines 3/ J. Interferon. Cytokine Res. — 2006. — Vol. 26. — P. 373-379.
10. Chen J., Baig E., Fish E.N. Diversity and relatedness among the type I interferons 3/ J. Interferon. Cytokine Res. — 2004. — Vol. 24. — P. 687-698.
11. Honda K, Takaoka A., Taniguchi T. Type I Inteferon Gene Induction by the Interferon Regulatory Factor Family of Transcription Factors 33 Immunity. — 2006. — Vol. 25, Кз 3. — P. 349- 360.
12. Numasaki M., Tagawa M., Iwata F. et al. IL-28 Elicits Antitumor Responses against Murine Fibrosarcoma 3/ J. Immunol. —
2007. - Vol. 178, K> 8. - P. 5086-5098.
13. Lopez C.B., Yount J.S., Hermesh T, Moran T.M. Sendai Virus Infection Induces Efficient Adaptive Immunity Independently of Type I Interferons 33 J. Virol. - 2006. - Vol. 80. - P. 4538-4545.
14. Pillarisetty V.G., Katz S.C., Bleier J.I. et al. Natural Killer Dendritic Cells Have Both Antigen Presenting and Lytic Function and in Response to CpG Produce IFN-г via Autocrine IL-12 3/ J. Immunol. - 2005. - Vol. 174, №> 5. - P. 2612-2618.
15. Pestka S., Krause CD., Walter M.R. Interferons, interferon- like cytokines, and their receptors 3/ Immunol. Rev. — 2004. — Vol. 202. - P. 8-32.
16. Takaoka A., Yanai H. Interferon signalling network in innate defence 33 Cell Microbiol. — 2006. — Vol. 8. — P. 907-922.
17. Siren J., Pirhonen J., Julkunen I., Matikainen S. IFN-6 regulates TLR-dependent gene expression of IFN-б, IFN-в, IL-28, and IL-29 33 J. Immunol. - 2005. - Vol. 174. - P. 1932-1937.
18. Matikainen S., Siren J., Tissari J. et al. Tumor Necrosis Factor Alpha Enhances Influenza A Virus-Induced Expression of Antiviral Cytokines by Activating RIG-I Gene Expression 3/ J. Virol. — 2006. — Vol. 80, K> 7. - P. 3515-3522.
Як цитувати
Ковальчук , О. (1). ІНТЕРФЕРОНОВИЙ СТАТУС В ОЦІНЦІ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ДИТИНИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 101-104. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/604