ПОЛОГОВА ТРАВМА НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

  • Тетяна Шевцова Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: новонароджена дитина, механічні ушкодження, травмування, пологи

Анотація

В лекції наведені сучасні погляди на проблему пологових травм новонароджених дітей. Акту­альність проблеми обумовлена збільшенням кількості даної патології, високою інвалідизацією та ле­тальністю дітей з пологовими травмами. Розглянуто основні чинники ризику з боку матері та плода. Ведуча роль в патогенезі пологової травми належить механічним ушкодженням, що виникають під час проходження плоду по пологовим шляхам та при акушерських втручаннях. Гіпоксія плоду часто передує або супроводжує виникнення пологових травм. Наведено класифікацію, особливості клінічних проявів різних видів пологової травми. Внутрішньочерепна травма є частим та важким ураженням та супровод­жується внутрішньочерепним крововиливом та набряком головного мозку. Автором представлено провідні напрямки ранньої діагностики пологових травм. Висвітлено питання лікування в кожному конк­ретному випадку пологової травми. Прогноз залежить від важкості травми та супутньої патології. Більшість новонароджених з пологовою травмою при правильному догляді та інтенсивній терапії вижи­вають. У деяких при тяжкій гіпоксії та значному порушенні цілості тканин та кровообігу спостеріга­ються затримка психомоторного, розумового розвитку, спастичні паралічі. Головним заходом для зни­ження захворюваності на пологову травму є попередження механічного ушкодження плода в пологах. В лекції наведені основні напрямки профілактики пологової травми.

Посилання

7. Барашнев Ю.И. Ключевые проблемы перинатальной неврологии / Ю.И. Барашнев // Акушерство и гинекология. — 2007. — Ш 5. С. 51-54.
2. Евтушенко С.К, Морозова Т.М. Родовые травмы нерв¬ной системы // Международный неврологический журнал. 2011. — К> 3(41).
3. Клоерті Д.П., Ейхенвалъд Е.К., Старк Е.Р. Посібник з неонатології. — Київ, 2010. — С.248-258.
4. Кравченко Е.Н. Родовая, травма: акушерские и перина-тальные аспекты / М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 200 с.
5. Неонатологія; навчальний посібник / За ред. Т.К.Зна- менської. — Київ, 2012. — 980 с.
6. Пальчик А.Б., Федорова Л.А., Понятишин А.Е. Невроло¬гия недоношеных детей. — М.: МЕД-пресс-информ, 2010. — 325с.
7. Ратнер А. Ю. Неврология новорожденных. — М: Бином, 2005. - 386 с.
8. Шабалов Н.П. Неонатология: учеб, пособие: в 2 т. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: МЕД пресс-информ, 2009. — С. 542-555.
9. Шунько Є.Є. Впровадження концепції подальшого роз¬витку перинатально!' допомоги в Україні // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. Т. І, №1. — 2011. — с. 10-16.
10. Sorantin Е. Neonatal trauma / Е. Sorantin, Р. Brader, F. Thimary //Eur. J. Radiol. 2006. - Vol. 60, №> 2. - P. 199-207.
Як цитувати
Шевцова , Т. (1). ПОЛОГОВА ТРАВМА НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 105-109. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/605