ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА АХАЛАЗІЇ СТРАВОХОДУ

  • А. К. Курбанов Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: ахалазія стравоходу, езофагіт, діагностика, рентгеноскопія, біопсія, рН-метрія

Анотація

Диференціальна діагностика ахалазії стравоходу включає рентгеноскопію стравоходу і шлунка, езофагогастродуоденоскопію, при необхідності з хромоендоско- пією і прицільною біопсією слизової оболонки стравохо­ду, експрес рН-метрію стравоходу і шлунку. Діагностич­ний алгоритм дозволяє своєчасно і адекватно вплинути на перебіг патологічного процесу.

Залежно від стадії ахалазії стравоходу методи діагностики мали різну інформативність. На І-ІІ стадії зах­ворювання високу діагностичну цінність мало рентге­нологічне дослідження, в меншій мірі езофагогастроду- оденоскопія. При III-IV стадії захворювання високу інформативність мали всі методи дослідження.

Контрастна рентгеноскопія стравоходу і шлунку дозволяє встановити діагноз і стадію ахалазії стравоходу в 100% випадків. Рання та вчасна діагностика таких хворих з адекватним лікуванням дозволяє на початкових стадіях захворювання досягти хороших як безпосередніх, так і віддалених результатів.

Посилання

1. Ивашкин В.Т. Болезни пищевода и желудка / В.Е. Ивашкин, А.А. Шептулин. -М.: МЕДпрессинформ; 2002. - С. 39-41.
2. Оскретков В.И. Функциональные результаты эзофагокардиомиотомии с передней эзофагофундопликацией при ахалазии пищевода /В.И. Оскретков, А.А. Гурьянов, Г.И. Климов, Л.В. Городний, А.И. Силинский, Д.В. Балацкий // Эндокопическая хирургия. - 2009. - > 3. - С. 39-43.
3. Chuah S.K. 2011 update on esophageal achalasia / S.K. Chuah, P.I. Hsu, K.L Wu, D.C. Wu, W.C. Tai, C.S. Changchien//World J Gastroenterol. -2012. - Vol. 18(14). -
P. 1573-1578.
4. Daniel P. Achalasia: an overview of diagnosis and treatment /P. Daniel, T. Radu // JGLD. - 2007. - Vol. 16. - P. 297-303.
5. Elliott T.R. Long-term outcome following pneumatic dilatation as initial therapy for idiopathic achalasia: an
18-year single-centre experience / T.R. Elliott, P.I. Wu, S. Fuentealba, M. Szczesniak, D.J. de Carle, I. J Cook//Aliment Pharmacol Ther. - 2013. - Vol. 37(12). -P. 1210-1219.
6. Ishaq S. Treatment of achalasia: the role oflaparoscopic cardiomyotomy needs to be emphasized / S. Ishaq // Am J. Gastroenterol. - 2004. - Vol. 99. -P. 2278-2279.
7. Kurian A.A. Partial anterior vs partial posterior fundoplication following transabdominal esophagocardiomyotomy for achalasia of the esophagus: meta-regression of objective postoperative gastroesophageal reflux and dysphagia /A.A. Kurian, N. Bhayani, A. Sharata, К. Reavis, С.М. Dunst, L.L. Swanstrom // JAMA Surg. - 2013. - Vol. 148(1). -P. 85-90.
8. Leeuwenburgh I. Barrett’s esophagus and esophageal adenocarcinoma are common after treatment for achalasia /1. Leeuwenburgh, P. Scholten, T.J. Calje, .J. Vaessen, H. W. Tilanus, B.E. Hansen //Dig Dis Sci.- 2013. - Vol. 58(1). - P. 244-252.
9. Van Weyenberg S.J. Endoscopic closure of transmural esophageal perforation after balloon dilation for achalasia / S.J. Van Weyenberg, N.K. de Boer, B.M. Zonderhuis, D.L. van der Peet//Endoscopy.-2013. - Vol. 45 Suppl 2. - UCTN:E88.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Курбанов, А. К. (2013). ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА АХАЛАЗІЇ СТРАВОХОДУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 33-36. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/611