ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНІ ФОРМИ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ

  • А. В. Іовіца Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Б. Г. Безродний Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Л. Д. Мартинович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • А. І. Мойсеєнко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О. Л. Бондарчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: гострий апендицит, ексудат черевної порожнини, мікрофлора, антибактеріальна терапія

Анотація

Резюме. У хірургічній клініці кафедри хірургії № 2 Національного медичного університету було вивчено характер мікрофлори ексудату черевної по¬лості у 250 хворих на деструктивні форми гострого апендициту. При порівняльному аналізі результатів дослідження у хворих досліджуваної групи з конт¬рольной, виявлено: зниження вмісту в мікрофлоре Escherichia coli, серед грамнегативних мікрофлори, збільшення - дріжджоподібних грибів роду Candida на 16,7% в мікробної асоціації і в монокультурі. Встановлено зниження чутливості мікрофлори ексудату черевної порожнини до антибіотиків груп цефалоспоріни і аміноглікозиди.

Посилання

1. Пронин В.А., Бойко В.В. Патология червеобразного отростка и аппендэктомия //Харьков 2007 - С. 179.
2. Ghelase F, Georgescu I, St Ghelase M et al.Septic complications in acute appendicitis. Problems of diagnosis and treatment. // Chirurgia 2007; 102(1): 43-49.
3. Жебровский В.В. Ранние и поздние послеоперационные осложнения в хирургии органов брюшной полости. // Симферополь: издательский центр КГМУ, 2000. - С. 688.
4. Митасов И.Г., Бурых М.П. Острый аппендицит. // Харьков.: Фолио, 2001. - С. 52.
5. Приказ Министерства здравоохранения СССР №535 от 22.04.1985 года. “Унификация микробиологических, бактериологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях, лечебно-профилактических учреждениях ”.
6. Наказ МОЗ України №167 від 05.04.2007року “Про затвердження методичних вказівок “Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів ”.
7. Бондаренко В.М., Грачева Н.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериозы кишечника у взрослых // Москва 2003, КМК Scientific Press. - С. 12.
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Іовіца, А. В., Безродний, Б. Г., Мартинович, Л. Д., Мойсеєнко, А. І., & Бондарчук, О. Л. (2010). ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНІ ФОРМИ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(56), 21-24. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/618