ОСОБЛИВОСТІ HLA-DR АСОЦІАЦІЙ З ПЕРВИННОЮ ВІДКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ

  • П. М. Салата Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, асоціація, гени системи HLA (human leukocyte antigens), офтальмологія

Анотація

Резюме. У статті наведені дані досліджень генів системи HLA і встановлення асоціативних зв"язків з первинною відкритокутовою глаукомою (ПВКГ). Обстеження 80 хворих також включало офтальмологіческіе методи дослідження: біомікроскопію, пахіметрию, гоніоскопію, тонографію, тонометри, офтальмоскопію, периметрію. Отримані результати імуно- генетичних досліджень показують, що існує зв'язок між генами системи HLA-DR (RR> 02; EF> 0) і ПВКГ. Рекомендовано визначення специфичностей DRB1 * 01 і DRB1 * 13 у паціенов для встановлення груп ризику щодо розвитку ПВКГ.

Посилання

1. Зарецкая Ю.М. /Ю.М. Зарецкая, В.Ю. Абрамов. Новые антигены тканевой совместимости человека. (HLA-DR: теория, клиника, практика). - М. : Медицина, 1986. - 176 с.
2. Якобисяк М. Імунологія : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Марек Якобисяк [переклад з польської заред. проф. В. В. Чоп ’як]. -Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. —672 с.
3. Becker В., Shin D. HLA - antigens and primary open - angle glaucoma in black Americans // Invest. Ophthalmol, and Vis. Sci. - 1977. - Vol. 16. - P. 175-176.
4. Ferreri G., D ’Andrea A., Castagnal. et al. The role of class I and class II HLA antigens in primary open angle glaucoma (POAG). // Acta Ophthalmologica Scandinavica. - 1998. - Vol. 76.-Issue 227. - P. 17-19.
5. Gabriel L., RenieriN. and Stavropoulos C. Frequency of HLA antigens in Greek patients with open-angle glaucoma // Ophthalmologica. - 1981. - Vol. 182 (1). - P. 49-53.
6. Gil-Carrasco F, Vargas-Alarcon G., Zuniga Joaquin et al. HLA-DRB andHLA-DQB loci in the genetic susceptibility to develop glaucoma in Mexicans // American Journal of Ophthalmology. - 1999. - Vol. 128. - Issue 3. - P. 297—300.
7. Goverdhan S. V, Lotery A. J. and Howell W. M. HLA and eye disease: a synopsis // International Journal of Immuno genetics. - 2005. - Vol. 32(6). - P. 333-342.
8. Mayr W. R. and Grabner G. HLA antigens-riskfactors for primary open-angle glaucoma? // Albrecht v. Graefes Arch. klin. exp. Ophthal. - 1978. - Vol. 207. — P. 291—298.
9. Shin D. H, Becker B., Bell С. E. HLA in primary openangle glaucoma //Int. Arch. Allergy Appl. Immunol. -1977.- Vol. 55(1-6). - P. 546-550.
10. Ticho U., Cohen T, Brautbar C. Abscense of association between HLA antigens and primary openangle glaucoma in Israel // Isr. J. Med. Sci. - 1979. - Vol. 15. - P. 124-127.
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Салата , П. М. (2010). ОСОБЛИВОСТІ HLA-DR АСОЦІАЦІЙ З ПЕРВИННОЮ ВІДКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(56), 30-32. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/620