ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПАЦІЄНТІВ В КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ В ОНКОКЛІНІЦІ

  • Т.В. Гурська Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
  • О.Б. Іванова ІІПО, м.Одеса, Україна
Ключові слова: внутрішня картина хвороби, клінічне інтерв’ю, емоційний фон, психокорекція

Анотація

Емоційною реакцією на захворювання пацієнтів з онкодіагнозом є відчуття внутрішньої напру­ги, страху, підвищення загального рівня тривоги, невпев­неності в собі, поява страху за майбутнє. Дані, отримані в ході емпіричного дослідження групи пацієнтів із онкод­іагнозом, підтвердили висунуте припущення про вплив емоційних відхилень на внутрішню картину хвороби (до­мінуюча тривожно-депресивна симптоматика із пасив­ним ставленням до свого захворювання) та дозволили описати їх специфіку з метою подальшої розробки і впро­вадження в психологічну практику ефективних психо-    корекційних програм роботи з такими пацієнтами.

Посилання

Блинов Н.Н., Хомяков И.П., Шиповников Н.Б. Об отношении онкологических больных к своему диагнозу // Вопросы онкологии. - 1990,-№8,- С.966 - 969.
Любан - Плоцца Б., Пельдингер В. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике.- С,- Пб. - 2000. №6-287 с.
Собчик Л.Н. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера: МИВ - метод цветовых выборов.- СПб.: Речь, 2002,- 112с.
Чаклин А.В. Психологические аспекты онкологии // Вопросы онкологии - 1992. - №7 - 873 - 888 с.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Гурська , Т., & Іванова , О. (2013). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПАЦІЄНТІВ В КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ В ОНКОКЛІНІЦІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 51-54. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/627