ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ НА РОЗВИТОК ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ

  • Ю.В. Панасюк Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: емоції, стрес, здоров’я, психосоматика, захворювання, розвиток особистості, внутрішні ресурси, мобілізація

Анотація

Здоров’я людини є складноорганізованою, гнучкою системою, яка відображена на психологічному, фізичному, соціальному та духовному рівнях, що взаємоуз- годжу ються і функціонують в їх єдності. Захворювання, в свою чергу, постає своєрідним “сигнальним покажчиком”, який вказує на певну невідповідність цієї системи, пошкод­ження її окремих елементів та порушення цілісності. Емоційні процеси в організмі людини здатні як підвищити ефективність діяльності, такі дезорганізувати її; інколи це залежить не стільки від характеру емоцій, скільки від емоційності - збудженості, інтенсивності та тривалості емоцій, які людина переживає. Під впливом емоцій стресові фактори викликають різно­манітні психосоматичні захворювання.

У наведених прикладах психосоматичних захворювань важливо відмітити те, що психологічні і фізіологічні про­цеси в організмі контролюються і взаємодіють за допомо­гою головного мозку, і відбуваються ці процеси завдяки складно організованому і розвиненому механізму - реф­лекторної дуги. Адже, психічна діяльність - це продукт єдності зовнішнього світу і діяльності головного мозку. Також слід відмітити, що( в процесі досліджень це було доведено) в правій півкулі (творчій) зосереджений прояв негативних емоцій, в лівій же (раціональній) - прояв пози­тивних емоцій. Проте, в корі головного мозку центри про­яву протилежних за змістом емоцій знаходяться зовсім поруч, що може спричинювати прояв амбівалентного стану (коли один і той же об’єкт може викликати реакцію задоволення і відвертого негативного відношення).

Психологи вважають, що душевне здоров’я людини залежить не стільки від подій, що відбуваються у нашому житті, скільки від реакції на них. Саме тому кожному з нас необхідно навчитись керувати власним емоційним ста­ном. Лише позитивний підхід до вирішення життєвих про­блем, уміння виявити свої відчуття, дбайливе відношення до всіх, хто нас оточує - рецепт гарного самопочуття.

Посилання

1. Джеме У. Психологія. -М., 1991.
2. Анохін П. К. Емоції//Велика медична енциклопедія. -М., 1964.
3. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. - М„ 1946.
4. Лебединський М. С., Мясищев В. Н. Введення в медичну психологію. -Л., 1966.
5. Педак А. А. Психічні і психосоматичні розлади в клініці лікаря загальної практики - сімейної медицини. - Миколаїв., 2011.
6. Снєжнєвский А. В. Загальна психопатологія: курс лекцій. -М., 2010.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Панасюк, Ю. (2013). ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ НА РОЗВИТОК ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 59-61. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/633