ПОРУШЕННЯ ПРИСТОСУВАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ У ЖІНОК В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ

  • О. А. Божук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: адаптація, пристосувальні реакції, гестаційна домінанта, вагітність, психотерапія

Анотація

Резюме: порушення пристосувальних реакцій у жінок в першому триместрі вагітності в практічної діяльності лікарів жіночих консультацій - часте явище, негативно впливає як на біолого-психофізіологічні процеси організму жінки, так і на розвиток плоду. Проведено дослідження за допомогою виділених методів і методик, на основі досліджуваної групи проведено тренінг адаптації до вагітності. Завдання тренінгу вважаються виконаними

Посилання

1. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб.пособие. - Самара: Издательский дом “БАХРАХ-М”, 2003. - 272с.
2. Карманное руководство к МКБ-10. Классифика¬ция психических и поведенческих расстройств. Издательство Сфера, Киев 2000. - 245стр.
3. Максименко С.Д. Загальна психологія:Навчальний посібник. - Київ - 2004. -234 с.
4. Психологічний словник. За ред. член-кор.АПН СРСР В.І.Войтко. Київ:головне видавництво видавничого об’єднання ’’Вища школа”.1982 - 129с.
5. Психосоматичний хворий на прийомі у лікаря. Б.Любан-Плоцца, В. Пельдингер, Ф. Крегер, К. Ледерах- Гофман. Київ - 1997- 327с.
6. Психотерапія під ред.Б.Д.Корвасарського.Пи- тер-2002. — 254с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии .- СПб.:Питер, 2005 - 713с.:ил. - (Серия “Мастера пси¬хологии ”).
8. Селье Г. Стресс без дистресса: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1982. - 126с.
9. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольскя И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. Изд. 2-е, испр. Идоп.- СПб.: Речь, 2006, 352с., илл.
10. Ялом И. Дар психотерапии/Пер. с англ. Ф.Прокофьева. М.: Изд-во Эскмо, 2005. - 352с. - (Практическая психотерапия)
11. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. / Пер. с англ.Т.С.Грабкиной.-М.:Независимая фирма’КЛАСС”, 2005. - 576с. - (библиотека психологии и психотерапии).
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Божук, О. А. (2010). ПОРУШЕННЯ ПРИСТОСУВАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ У ЖІНОК В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(56), 64-67. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/634