ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ: ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

  • А. Ю. Касьянова Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: синдром подразненого кишечника, спастичний закреп, емоційний стрес, сімейна психотерапія

Анотація

Резюме. У статті розглянуто психосоматичний підхід діагностики та лікування функціональних захворювань у дітей. Зроблений акцент на значенні емоціоного стресу та сімейних конфліктів в патогенезе психосоматичних захворювань. Обговорюється питання актуальності медичного психолога в педіатричній роботі та впровадження сімейної психотерапії в лікування розглянутих захворювань.

Посилання

1. Бройтигам В., Кристиан П, Рад М. Психосоматическая медицина. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. - 376 с.
2. Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. Л.: Медицина, 1982. 216 с.
3. ИсаевД. И. Эмоциональный стресс, психосоматические и соматопсихические расстройства у детей. - СПб.: Речь, 2005.-400 с.
4. Максименко С.Д., Шевченко Н. Ф. Психологічна допомога тяжким соматично хворим - Київ: Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України; Ніжин: Міланік, 2007. - 115 с.
5. Малкина-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 992 с.
6. Сичинава И.В., Горелов А.В. Запоры у детей. Детский доктор, 2001; 5: С. 8—25.
7. Хавкин А.М. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста. М., 2000; С. 65-72.
8. Шадрін О.Г. Клінічна оцінка темпераменту дітей грудного віку з функціональними закрепами. Перинатологія та педіатрія. - 2009. -№1. - С.36-39.
9. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер, 1999. 654 с.
10. Thompson W.G., Longstreth G.F., Drossman D.A., et al. Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut 1999; 45: P. 43-7.
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Касьянова, А. Ю. (2010). ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ: ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(56), 72-75. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/636