ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ХВОРОГО З ПСОРІАЗОМ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З СУПУТНЬОЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ З ВПЛИВОМ НА ОСОБИСТІСНІ ПОВЕДІНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Т. М. Подолюх Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Ключові слова: псоріаз, психо-емоційний стан, психосоматика, стоматологічні захворювання, мікрофлора, гігієна порожнини рота, психологічна реабілітація

Анотація

С

тан соматичного захворювання, що перекликається із стома­тологічними проблемами, взаємообтяжують один одно­го, як з погляду критеріїв фізичного здоров’я, успішності і ефективності лікування, так і психологічного здоров’я осо­бистості, гармонійності сприйняття самого себе і життя навколо. Тому очевидною є необхідність стоматологічно­го супроводу, психотерапії та психологічної реабілітації хворих на псоріаз, метою якого будуть: збільшення шансів на покращення стану, адекватної оцінки неприємних подій і фактів, пристосування до них, підтримки свого власного позитивного образу, збереження емоційної рівноваги і спокійних відносин з оточуючим навколишнім світом.

Посилання

1. Бамер Ю.А., Петерманн Ф., Куль Ю. Роль психосоциальной нагрузки при вульгарном псориазе //Дерматологія. - 2010. - № 1. - С. 39-47.
2. А. В. Борисенко, Л.Т. Чегринюк - Характеристика распространенности и интенсивности кариеса зубов среди больных псориазом. - Современная стомато¬логия 3/2009.
3. А. В. Борисенко, Л.Т. Чегринюк-Особенности лечения генерализованного пародонтита у больных псориазом. -Дентальные технологии №2(45), 2010.
4. Бишаров а А. С. Псориазу детей. Медицинский научно-практический журнал “Лечащий врач ”. №09/06.
5. О.А. Каденко, 1.В. Томаржевська. Особливості психічного стану хворих на псоріаз, що перебувають на стаціонарному лікуванні. Український журнал дерматології, венерології і косметології. № 1 (40), 2011.
6. О.А. Каденко, 1.В. Томаржевська. Психологічна характеристика індивідуально особистісних особливостей хворих на псоріаз. Психологічні перспективи. Вип. 19, 2012.
7. Калюжна Л.Д., Білоклицька Б. Ф. -Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ/Навч. посіб. -К: Грамота, 2007. - 280 с.: іл.
8. КорольчукМ.С., Осьодло В. 1. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За заг. ред. М.С. Корольчука. - 2009. - 400 с.
9. Менделевич ВД Клиническая и медицинская психология /ВД. Менделевич. : Медпресс, 2001. - 592 с.
10. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику/ В.В. Николаева. -М.: Изд-во Моск, ун-та, 1987. - 359 с
И. 555 заболеваний слизистой оболочки рта, языка и губ /Л.М.Цепов, Е.Л.Цепова, А.Л.Цепов. -М. : МЕДп- ресс-информ, 2011. - 224 с.
12. Павлова О.В. Основы психодерматологии/О.В. Пав-лова. -М. : Изд-во ЛКИ, 2007. - 240 с.
13. Психологическая диагностика индекса жизенного стиля: пособие для психологов и врачей / Л.И. Вассерман и др. - СПб.: [б.и.], 2005. - 54 с.
14. Розов В.1. Адаптивні антистресові психотехно логії: навчальний посібник. -К: Кондор, 2009. - 278 с.
15. Ю.К Скрипкин, А.А. Кубанова, ВТ. Акимов.-Кожные и венерические болезни. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 544с.: илл.
16. Столин В.В., Пантилеев С.Р. Опросник самоотношения. Практика по психодиагностике: Психодиагностические материалы. -М., 1988. - С. 123-130.
17. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов/Под ред. Е. В. Боровского. - М.: “Медицинское информационное агенство”, 2003. - 840 с.: ил. 
18. Тхостов А.ПІ. Психология телесности. - М.: Смысл, 2002. - 287 с.
19. Къонйонен М. Краніомандибулярні розлади при псоріазі. Community Dent Oral Epidemiol. 1987 Apr; 15 (2): 108-12.
20. Огляд етіологічних концепцій скронево-нижньо-щелепних больових розладів: від біопсихосоціальної моделі до інтеграції фізичних чинників розладу з психологічними та психосоціальними чинниками впливу хвороби. Сувінен Т.І., Реаде П.С., Кемпаінен П., Къонйонен М., Дворкін С.Ф. - Eur J Pain. 2005 Dec; 9 (6): 613-33.
2l.JJKeller, H.C. Лина. Copyright 2012 Британская ассоциация дерматологов DOI: 10.1111/j. 1365- 2133.2012.11126.x Влияние хронического периодонтита и его лечение на последующий риск возникновения и обострения псориаза.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Подолюх, Т. М. (2013). ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ХВОРОГО З ПСОРІАЗОМ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З СУПУТНЬОЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ З ВПЛИВОМ НА ОСОБИСТІСНІ ПОВЕДІНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 62-66. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/639