ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

  • С.Л Тимченко Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, м. Сімферополь, Україна
  • К.О. Завгородня Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, м. Сімферополь, Україна
Ключові слова: студенти-медики 6 курсу, захисні механізми особистості

Анотація

Були встановлені особливості структури психо­логічних захисних механізмів серед майбутніх лікарів - студентів-медиків 6 курсу, яки полягали у найбільшій на­пруженості конструктивних стратегій, таких як компенса­ція та реактивне утворення, а найчастіше переважали проекція та заперечення.

Посилання

1. Plutchik, R., Kellerman, И, & Conte, Н. R. A struc¬tural theory of ego defenses and emotions. In С. E. Izard (Ed.), Emotions in personality and psychopathology. - New York, 1979. - P.229-256.
2. Вассерман Л.И., Ерышев О. Ф., Клубова Е.Б. - Психологическая диагностика индекса жизненного стиля. - Спб.: Издательство: СПбНИПНИим. В.М. Бехтерева, 2005.-50с
3. Фрейд А. Психология “Я” и защитные механизмы. -М., 2003. - 105 с.
4. Тымченко С.Л. Акцентуации характера в структуре личности выпускников медицинского ВУЗа/ С.Л. Тымченко, ЕА. Завгородняя//Украинский научно-медицинский молодежный журнал. - 2012. - Спец, выпуск N° 2. - С. 97-98.
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Тимченко, С., & Завгородня, К. (2013). ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 67-69. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/640