ПСИХОСОМАТИКА. ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ. ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД

  • О.М. Червинська Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Ключові слова: ВООЗ, психосоматика, міждисциплінарний напрямок, психосоматичні розлади і захворювання, патогенез, діагноз, психотерапія, психосоматичний підхід, психонейроімунологія, вплив, реакція, актуальність

Анотація

Психосоматика - напрямок в меди­цині та психології, який займається вивченням впливу психологічних (в першу чергу психогенних) факторів на виникнення та подальшу динаміку соматичних захворю­вань. Згідно основному постулату цієї науки, в основі пси­хосоматичного захворювання лежить реакція на емоцій­не переживання, що супроводжується функціональними змінами та патологічними порушеннями в органах. Пси­хосоматика є надзвичайно актуальною і вимагає подаль­шого вивчення та впровадження в практику сучасного лікаря-психолога.

Посилання

1. Максименко С.Д. Медична психологія. - Вінниця.: Нова книга, 2008.
2. Александер Ф. Психосоматическая медицина. - М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2011
3. Брязгунов И. И Психосоматика у детей - Психотерапия Москва 2009
4. Кулаков С.А. Психосоматика - СПб.: Речь, 2010.
5. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика.-М.: ЭКС- МОДОЮ
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Червинська, О. (2013). ПСИХОСОМАТИКА. ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ. ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 70-71. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/641