ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДІВ ПЕЧІНКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК СВИНЦЮ

  • В.Д. Алексійчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: наночастинки свинцю, ліпіди, печінка, щури, тіоцетам

Анотація

  1. Встановлено, що у щурів, яким вводили розчин PbS з наночастинками розміром 10,30 нм та розчин Pb(NO3)2 з розмірами частинок 400 нм протягом 12 тижнів і яким у постекспозиційний період превентивні заходи не прово­дились, відбуваються достовірні зміни показників жирно- кислотного складу ліпідів печінки, а саме: зменшення вмісту олеїнової ЖК з8,0±0,7до5,6±0,6(р<0,05) при дії наночастинок свинцю розміром 10 нм, зменшення вмісту олеїнової ЖК з 8,0 ± 0,7 до 5,4 ± 0,6 (р < 0,05) при дії нано­частинок свинцю розміром 30 нм, а також зменшення вмісту арахідонової ЖК з50,5±1,5до46,4±1,5(р<0,05)та зростання вмісту пальмітинової ЖК з 18,7± 1,0до21,2± ±1,3 (р <0,05) при дії частинок свинцю розміром 400 нм.
  2. Виявлено, що у щурів, яким вводили частинки свин­цю розміром 10,30 та 400 нм протягом 12 тижнів і яким у постекспозиційний період проводились превентивні за­ходи у вигляді додавання тіоцетаму, показники жирнокис­лотного складу печінки достовірно не відрізняються від контролю. Це свідчить про те, що превентивні заходи з додаванням тіоцетаму сприяють нормалізації жирнокис­лотної формули ліпідів печінки експериментальних щурів.
  3. У зв’язку з однонаправленістю змін показників жирнокислотного складу печінки експериментальних щурів при дії різних форм свинцю, потрібно продовжити дослідження з метою поглибленого визначення відмінно­стей їх дії.

Посилання

1. Кобаси Н. Введение в нанотехнологию. - Перевод с японского. -М: Бином. Лаборатория знаний, 2007. -416 с
2. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности /Л. Фосстер; [пер. с англ.]-М: Техносфера, 2008. - 350 с.
3. Denison R.A. Environmental and safeety impacts on nanotechnology: what research is needed? [on line]. Available from URL: www.environmentaldefense.org/ documents/5136 Denison House testimony On Nan o.pdff [Assessed 2006 April 4].
4. Oberdorster G. Toxicology of airborn environment and occupational partiicles [on line]. Available from URL:http:// www2.envmed Rochester.Edu./envmed/tox/ faculty/oberdoerrster.htm [assessed 2006 Jan 25].
5. Elder A.C.P Pulmonary inflammatory response to inhaled ultrafme particles is modified by age, ozone exposure, and bacterial toxin /A.C.P Elder, R. Gelein, J.N. Finkelstein [et al.] //Inhal Toxicol. -2000. - 12 (suppl 4).-P. 227-246.
6. Dockery D. W. An Association between AirrPollution and Mortality in 6 United States Cites/D.W. Dockery, X.P. Xu, J.D. Spengler // New England J. of Medicine. - 1993. - 329. -P.1753-1759.
7. Oberdorster G. Nanotoxicology: Am Emerging Discipline Evolving from Studies of Ultrafine Particles /
G. Oberdorster, E. Oberdorster, J Oberdorster // Environmental Health Perspectives. - 2005. - 7 (13). - P.823 - 839.
8. Юрженко H.M. Ліпопероксидація при свинцево- стронцієвій інтоксикації та корекції фламікаром. // Фізіологічний журнал. - 1998. - №1-2. - С. 64-69.
9. Гарник Т.П, БілоусоваІ.В. Жирнокислотний склад ліпідів печінки щурів при експериментальній інсуліно- резистентності // Сучасна гастроентерологія,- 2007,- №2,- С. 35-38
Опубліковано
2013-06-27
Як цитувати
Алексійчук, В. (2013). ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДІВ ПЕЧІНКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК СВИНЦЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(73), 72-75. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/642