ДИНАМІКА РІЗНИХ ТИПІВ КЛІТИННОЇ СМЕРТІ В ТИМУСІ, НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ, АДЕНОГІПОФІЗІ ТА ЗМІНИ РІВНЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ ЗА УМОВ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

  • І. Гунас Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця
Ключові слова: опікова травма, ультраструктурні модифікації клітин, клітинна смерть, молекули середньої маси, лейкоцитарний індекс інтоксикації, лактопротеїн-С, HAES-LX-5 %, ізотонічний розчин

Анотація

Удосконалення методів лікування опікової хво­роби за останній час практично не вплинуло на прогноз для життя при важкій термічній травмі. Велика частина постраждалих до цього часу гине від так званої ендоген­ної інтоксикації . Вивчення даного питання в умовах опікової аутоінтоксикації є найбільш перспективним, так як термічні ураження супроводжуються вираженими проявами стресу і запалення, які мають явне відношення до патогенезу більшості нозологічних форм.

Посилання

1. Корякина Е.В. Молекулы средней массы какинтег- ралъный показатель метаболических нарушений : об¬зор литературы / Е.В. Корякина, С.В. Белова // Клин, лаб. диагностика. - 2004. -№ 3. - С 3-8.
2. Ожоговый шок: оптимизация интенсивной тера¬пии/В.К Гусак, В.П. Шано, Ю.В. Заяц [и др.]//Українсь¬кий медичний часопис. - 2002. -Т 31, № 5. - С. 84-88.
3. Оценка тяжести эндогенной интоксикации и вы¬бор метода детоксикационной терапии у обожжен¬ных по данням лейкоцитограммы и биохимического мо¬ниторинга / В.К. Гусак, Э.Ц. Фисталь, И.И. Сперанский [и др.]//Клин. лаб. диагностика. -2000. -№ 10. -С. 36.
4. Яворская В.А. Исследование уровня молекул сред¬ней массы и процессов перекисного окисления липидов в крови больных с разными формами инсульта/В.А. Явор¬ская, AM. Белоус, А.Н. Мохамед //Жури, неврологии и психиатрии. - 2000. - № 1. - С. 48-51.
5. Cohen J. The detection and interpretation of endotoxemia / J. Cohen //Intens. Care Med. - 2000. - Vol. 26 (suppl. 1). - P. 51-56.
6. Kroemer G. Classification of cell death: recommendations of the Nomenclature on Cell Death / G. Kroemer, L. Galuzzi, P. Vandenabeele // Cell death Differ. - 2009. - Vol. 16. -P.1-3.
Як цитувати
Гунас, І. (1). ДИНАМІКА РІЗНИХ ТИПІВ КЛІТИННОЇ СМЕРТІ В ТИМУСІ, НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ, АДЕНОГІПОФІЗІ ТА ЗМІНИ РІВНЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ ЗА УМОВ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 10-13. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/644