СИНДРОМ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ЗЛУКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ КИШКІВНИКА

  • Р. Бондарев Луганський державний медичний університет, м. Луганськ, Україна
Ключові слова: гостра злукова кишкова непрохідність (ГЗКН), відеолапароскопія, поліорганна недостатність

Анотація

Вивчення проблеми гострої злукової непрохід­ності інтенсивно розвивається в продовж останніх 10-15 років. Зростання числа та об’єму оперативних втручань на черевній порожнині призвело до зростання кількості хворих зі злуковою хворобою. За даними ряду авторів, у 55-100% пацієнтів, які мали операцію на черевній порож­нині в анамнезі, у післяопераційному періоді розвиваєть­ся злуковий процес, який здатен призвести в 1% випадків до ГЗКН.

Посилання

1. Осіпова В.І., Герасімов А.А. Прогнозування злуко¬вої хвороби після оперативних втручань з приводу роз¬литого перітоніту. // Вісник хірургії ім. 1.1. Грекова. - 1996. - №3. - С. 19-21.
2. Покидько М.1., Феджага 1.П. Клінічні та експере- ментальні основи прогнозування спайковоїхвороби оче¬ревини. //Шпитальна хірургія . - 2001. -№3. - С. 84-86.
3. Семенова Т.В., БомбушкарІ.С., Мірошниченко Є.Ю. Профілактика злукового процесу органів черевної порож¬нини. //Шпитальна хірургія. - 2000. - №1. -С. 130 -133.
4. Сотникова В.П, Єрохін П.Г., Захаров І.Б. Можли¬вості ендоскопічного методу при злуковій хворобі че¬ревної порожнини. //Хірургія. - 1994. -№6. - С. 25-28.
Як цитувати
Бондарев , Р. (1). СИНДРОМ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ЗЛУКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ КИШКІВНИКА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 16-18. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/646