ВПЛИВ НАДМІРНОЇ ВАГИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

  • Л. Дудар Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: якість життя, надмірна маса тіла, особи молодого віку, індекс маси тіла

Анотація

Зростання темпів ожиріння є життєво важли­вою проблемою світового масштабу. Особливої уваги заслуговує поширення надлишкової маси тіла і ожиріння серед дітей та осіб молодого віку. Ожиріння серед дітей стало однією з найсерйозніших проблем сьогодення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в 2010 році більше ніж 40 мільйонів дітей в світі мали над­лишкову масу тіла.

Посилання

1. Аметов А. С. Ожирение - эпидемия XXI века / А. С. Аметов // Тер. архив. -2002. -№ 10.- С. 5-7.
2. Кузнецова Л. М. Показатели психического здоро¬вья современных старшеклассников и студентов вуза / Л.М. Кузнецова, В.Д. Кузнецов, К. Т.Тимошенко//Гигиена и санитария. - 2008. -№ 3. - С. 59-63.
3. Новик А.А., Ионова Т.П., Кайнд П. Концепция ис-следования качества жизни в медицине. - СПб.: “Элби ”, 1999.-140с.
4. Ожирениеу подростков/Ю. И. Строив, Л. П. Чурилов, Л. А. Чернова, А. Ю. Белъгов. - СПб. : ЭЛБИ, 2006. -216 с.
5. Пилипчук В. В. Надлишкова маса тіла студентів як проблема метаболізму і фізичної активності /В.В. Пи¬липчук, М. Б. Августинович, О. Ю. Курінов //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. вихован¬ня і спорту. - 2011. -№ 4.-С. 122-124.
6. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения: резюме / Под ред. Е Branca, Н. Nikogosian, Tim Lobstein. - Всемирная организация здравоохранения, 2007. - 77 с.
7. Якість життя студенток молодших курсів з різним індексом маси тіла / Мелега К. П., Дуб М. М., Дуло О. А., Мелега О. О. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб.наук. пр. - Вінниця, 2011. - Вип. 12, т. 1. - С. 236-241.
8. Gerharz EW, Eiser С, Woodhouse CR. Current approaches to assessing the quality of life in children and adolescents. BJU Int. 2003;91:150-4.
9. Manson JE, Willett WC, StampferMJ, etal. Body weight and mortality among women. New EnglJMed. 1995;333:677-685.
10. Swollen K, Reither E, Haas S, Meier A. Overweight, obesity, and health-related quality of life among adolescents: national longitudinal study of adolescent health. J Pediatr.2005; 115:340 -7.
Як цитувати
Дудар, Л. (1). ВПЛИВ НАДМІРНОЇ ВАГИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 19-20. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/647