ПРОЛОНГУВАННЯ АНТИАНГІНАЛЬНОГО ЕФЕКТУ НІТРОПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ III ФК ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АНТИОКСИДАНТА МЕКСИКОРУ

  • Н. Зозуляк ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ, Україна Обласний клінічний кардіологічний диспансер, м. Івано-Франківськ, Україна
Ключові слова: стабільна стенокардія, артеріальна гіпертензія, нітраторезистентність,, Мексикор

Анотація

Незважаючи на швидкий розвиток фармацев­тичної індустрії та появу нових класів препаратів, нітрати і надалі залишаються важливими засобами для лікування стабільної стенокардії. Численні дослідження доказують високу клінічну ефективність та безпечність тривалого призначення нітратів у хворих на стабільну стенокардію .

У зв’язку із відсутністю великих рандомізованих дос­ліджень, які досліджували б ефект пролонгованих нітратів, дана група препаратів належить до симптоматичних засобів, з рівнем рекомендації ІС.

Посилання

1. Дядык А.И. Нитраты в современной кардио¬логии: научный форум /А.И. Дядык, А.Э. Багрий. - К., 2005. - 36 с.
2. Бабушкина А.В. Проблема толерантности к нит¬ратам. Молсидомин/А.В. Бабушкина // Укр. мед. часо¬пис. - 2011. -№ 2 (82). - С. 45-48.
3. Жиров И.В. Значение нитратов в современной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний / И.В. Жиров, С.Н. Терещенко // Кардиология. - 2006. - №6. - С. 92-95.
4. Зозуляк Н.В. Проблема розвитку нітраторезис¬тентності у хворих на стабільну стенокардію 111 ФК із супутньою артеріальною гіпертензією та шляхи їїдіаг- ностики /Н.В. Зозуляк//Архів клінічної медицини. -2012.- Том 18, №2. - С. 42-45.
5. Корж А.Н. Роль нитратов в современной тера¬пии ишемической болезни сердца /А.Н. Корж//Здоро- в ’я України. - 2008. - №5/1. - С. 1-4.
6. Лутай М.И. Органические нитраты в лечении стенокардии /М.И. Лутай, А. Ф. Лысенко //Рациональ¬ная фармакотерапия. - 2009. -№ 3(12). - С. 18-20.
7. Сидорова Н.Н. Современные подходы к исполь¬зованию нитратов при наиболее распространенных за¬болеваниях сердечно-сосудистой системы. Проблема толерантности / Н.Н. Сидорова // Український медич¬ний вісник / Therapia. - 2006. -№2. - C. 38-41.
8. CAV1 as a novel indicator of vascular function / M. Takata,A. Shimakura, K. Shirai [et al.] //Nikkei Medical custom publishing, Inc. , Japan. -2011 - p. 42.
9. Munzel T. Explaining the phenomenon of nitrate tolerance / T. Munzel, A. Daiber, A. Mulsch // Circ Res. - 2005. - V. 97(7).-P. 612-628.
10. New insights into bioactivation of organic nitrates, nitrate tolerance and cross-tolerance / A. Daiber, P. Wenzel, M. Oelze[etal.]//Clin.Res. Cardiol.-2008.-V.97(l).-P. 12-20.
Як цитувати
Зозуляк , Н. (1). ПРОЛОНГУВАННЯ АНТИАНГІНАЛЬНОГО ЕФЕКТУ НІТРОПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ III ФК ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АНТИОКСИДАНТА МЕКСИКОРУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 24-27. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/649