ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ОСІБ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

  • М. А. Трещинська Національна академія післядипломної освіти імені П. Л.Шупика, м. Київ, Україна
  • І. В. Бельська Національна академія післядипломної освіти імені П. Л.Шупика, м. Київ, Україна
  • І. Л. Цимбалюк Національна академія післядипломної освіти імені П. Л.Шупика, м. Київ, Україна
Ключові слова: добовий моніторинг артеріального тиску, хронічні церебро-васкулярні захворювання, початкові прояви.

Анотація

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним із основних факторів ризику церебро-васкулярних захворювань. Ураження церебральних судин відбувається протягом деякого часу, який залежить від ряду характеристик артеріального тиску (АТ), які не можливо виявити при звичайному вимірювання АТ.

Метою нашого дослідження було вивчення характеристик АТ протягом доби та їх прогностичне значення у осіб з різними стадіями хронічної ішемії мозку.

Матеріал і методи. Нами було обстежено 117 осіб з початковими проявами хронічної ішемії мозку (ХІМ). Всім пацієнтам було проведене загально-клінічне, клініко-неврологічне, клініко-лабораторне нейровізуалізаційне обстеження та добове моніторування АТ.

Результати та їх обговорення. Статистичне значення мав кореляційний зв’язок між товщиною комплексу інтима-медіа у лівій загальній сонній артерії та варіабельністю (Бй) сист. АТ (г=0,394, р=0,006) та середнім пульсовим АТ (г=0,398, р=0,001) протягом доби. У більшості пацієнтів (58,9% (53/90)) швидкість наростання сист. АТ у ранкові години була підвищена, а величина ранкового підйому сист. АТ перевищувала 55 мм рт. ст. у 18,1% (19/105) осіб.Була виявлена тенденція до відмінності між пацієнтами з ППНМК та ДЕПІ ст. за показником навантаження сист. АТ вдень (ІЧ сист. АТ у осіб з ППНМК (50,0 (46,3-56,0)) був менше ніж у хворих з ДЕП І ст. (56,5 (49,3-65,0))) та хворими з ППНМК (11,0 (8,0-15,4)) і ДЕП ІІ ст. (9,5 (7,5­ 11,0)) за показником варіабельності.

Висновки. Слід активно моніторувати середній пульсовий тиск (ПАТ) у осіб з факторами ризику церебро-васкулярної патології, оскільки саме за цим показником відрізнялися особи з різними стадіями ЦВЗ. Було виявлено, що важливим показником для формування клінічно значимих стадій ХІМ є показник навантаження систолічним АТ у пасивний період доби, показник, який доступний лише під час ДМАТ. Надмірне зниження АТ вночі може мати прогностичне значення для формування клінічно значимої стадії ЦВЗ. У пацієнтів з початковими стадіями церебро-васкулярної патології слід активно звертати увагу на швидкість наростання сист. АТ у ранкові години.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Трещинська , М. А., Бельська , І. В., & Цимбалюк , І. Л. (2016). ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ОСІБ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 86-90. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/65