МУЛЬТИДЕТЕКТОРНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ: ПЕРФУЗІОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ НЕЗМІНЕНОЇ ГОРТАНІ У ОСІБ ЗРІЛОГО І ПОХИЛОГО ВІКУ

  • Е. Логаніхіна ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМИ України”, відділення рентгенів¬ської комп’ютерної томографії
Ключові слова: МДКТ-перфузіографія, показники кровотоку, неуражена гортань, протокол проведення обстеження, МДКТ-перфузіографічні показники, достовірність показників кровотоку

Анотація

У сучасній науковій літературі відсутні дані про кількісні показники кровотоку непораженной гортані. Метою роботи було розробити протокол обстеження для визначення таких показників, виміряти їх значення для інтактних м'яких тканин гортані при використанні МДКТ-перфузіографіі. При цьому були визначені середні значення показників кровотоку интактной гортані, в тому числі для кожного з відділів органу, які достовірно відрізнялися між собою.

Посилання

1. Васильєв П. В. Рентгеновская компьютерная то-мография при раке гортани, гортаноглотки: история и современные возможности метода //Жури. Вопросы онкологии. - 2009. - Т. 55. - № 5. - С. 634 - 636.
2. Патент на корисну модель № 72358 Україна, МПК А 61 В 6/00. Спосіб діагностики раку гортані /І.М. Ди- кан, Т.М. Козаренко, К.Ю. Логаніхіна; ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМИ України”. - № и 201202949; заявл. 13.03.12; опубл. 10.08.12, Бюл. №> 15.
3. Lee Т. Y, Purdie Т. G., Stewart Е. CT imaging of angiogenesis // Q JNucl Med. -2003. -№47. -P. 171-87.
4. Nemec S.F., Krestan C.R., Noebauer-Huhmann I.M. Radiological normal anatomy of the larynx and pharynx and imaging techniques //Radiologe. - 2009. - № 49 (1). - P. 8-16.
5. Pignataro L., Carboni N., Midolo V., et al. Clinical relevance of microvessel density in laryngeal squamous cell carcinomas //Int J Cancer. - 2001. - № 662. - P. 666-670.
6. Shehata E. Traitement des carcinomes du larynx par radiotherapie radicals avec ou sans chimiotherapie: resultats et facteurs prognostiques. These pour obtenir le grade de Docteur en Medecine. // Univ. Geneve. - 2009. -P. 1-202.
Як цитувати
Логаніхіна , Е. (1). МУЛЬТИДЕТЕКТОРНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ: ПЕРФУЗІОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ НЕЗМІНЕНОЇ ГОРТАНІ У ОСІБ ЗРІЛОГО І ПОХИЛОГО ВІКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 57-60. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/658