ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ДЕПРЕСИВНОГО СИНДРОМУ В ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ

  • Х. Живаго Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: параноїдна шизофренія, депресивний синдром, діагностика

Анотація

Певна нами частота депресії серед хворих параноидной формою шизофренії (23,9%) корелює з рівнем депресії в світі в цілому (20- 25%) і серед хворих на шизофренію (25%). Використання запропонованого нами діагностичного комплексу дозволяє істотно поліпшити виявлення депресії (на 7,6%), що має позитивне значення для оптимізації лікувальної тактики, подальшого прогнозу перебігу захворювання та поліпшення якості життя хворих.

Посилання

1. Голдберг Д. Психиатрия в медицинской практике [Текст]/Д.Голдберг, С.Бенджамин, Ф.Крид /Пер. сангл.
A. Абессоновой, Д. Полтавца. - К.: Сфера, 1999. - 304 с.
2. Психиатрия: национальное руководство [Текст]/Под ред. Т.Б.Дмитриевой, В.ПКраснова,ПГ.Незнанова, В.Я.Сем- ке, А. С. Тиганова. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 1000 с.
3. Сучасна діагностика і лікування в психіатрії (2-ге видання, переробл. та допоен.) [Текст] / За редакцією
B. С.Підкоритова // Довідник лікаря “Психіатр” - К.: ТОВ “Доктор-Media”, 2011. - 292 с.
4. Arroll В. Effect of the addition of a “help ” question to two screening questions on specificity for diagnosis of depression in general practice: diagnostic validity study [Текст]/B.Arroll, F.Goodyear-Smith, N.Kerse, T.Fishman, J.Gunn //BMJ. - 2005. - Vol. 331. - P. 884.
5. Boardman A.P. Modelling suicide risk in affective disorders [Текст] / A.P.Boardman, D.Healy // Eur. Psychiatry. - 2001. - Vol. 16. -P. 400-405.
6. Rush A. J. Research issues in the study of difficult-to- treat depression [Текст]/A.J.Rush, M.E.Thase, S.Dube // Biol. Psychiatry. - 2003. - Vol. 53. -P. 743-753.
Опубліковано
2020-11-02
Як цитувати
Живаго , Х. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ДЕПРЕСИВНОГО СИНДРОМУ В ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 74-75. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/664