ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  • Ю. Іоффе Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: якість навчання, Болонська декларація, медична освіта, загальна хірургія, практичні навички

Анотація

В останнє десятиріччя, після випровадження у вищій медичній пню лі основних положень Болонської декларації, навчальний процес лікарів в Україні відбувається за кредитно- модуль­ною системою, що передбачає підвищення рівня вимог та їх здійснення в професійній підготовці майбутнього спеціаліста .

Посилання

1. Думанський Ю.В. Освоєння студентами практич¬них навичок при кредитно - модульній організації на¬вчального процесу проблеми та пошук шляхів вирішен¬ня /Ю.В. Думанський, О.М. Талалаєнко, М.Б. Первак// Медична освіта. - 2011. - № 3. - С. 79-81.
2. Іващенко В.В. Про деякі проблеми першого досві¬ду впровадження кредитно - модульної системи на циклі загальної хірургії / В.В. Іващенко // Університетська клініка. - 2009. - № 1-2. - С.5-8.
3. КліщГ.І. Особливості організації підготовки сту¬дентів у медичних університетах Австрії /Г.І. Кліщ // Медична освіта. - 2011. - № 3. - С.23 - 28.
4. Ковальчук Л.Я. Особливості викладання дисципл¬іни “ Хірургія ” за кредитно - модульною системою / Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, АД Беденюк [та ін.] // Медична освіта. - 2011. - № 4 -С.5 - 7.
5. Москаленко В. Ф. Про шляхи удосконалення якості освіти в НМУ імені О.О. Богомольця відповідно до міжнародних стандартів якості /В. Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, ЛІ. Остаток, А.І. Чубатий //Медична ос¬віта. - 2009. -№> 2,- С.50 - 53.
6. Неловкіна Берналь О.А. Соціально - професійна підготовка сучасного лікаря: американський та євро¬пейський підходи / О.А. Неловкіна Берналь // Соціаль¬на педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 1. - С. 101-1 Об.
7. Удосконалення якості підготовки лікарів в умовах Бо-лонського процесу/Л.В. Блушко, Н.В. Чаплинська, Н.З. По- зур, Т.Ю. Гаврик. //Медична освіта. -2011. -№ 4,- С.47-49.
8. Шляхи покращення практичної підготовки сту¬дентів - стоматологів після впровадження кредитно - модульної технології / О.В. Громов, П.Г. Герасимчук, О.М. Коваленко, Р.А. Котелевський //Медична освіта. - 2011. - № 3. - С.65 - 66.
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати
Іоффе, Ю. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(70), 81-84. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/666