МІСЦЕ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ КАРІЄСУ В ОСІБ ІЗ ГЕНЕТИЧНОЮ ДЕТЕРМІНАЦІЄЮ ДО КАРІОЗНОЇ ХВОРОБИ

  • А.М. Парій Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Н.А. Зелінська Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О.А. Значкова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • М.Ю. Антоненко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: фотодинамічна терапія, фотосенсибілізатор, гострий глибокий карієс, хронічний глибокий карієс, генетична детермінація до каріозної хвороби

Анотація

Резюме. Профілактика каріозної хвороби та її ускладнень продовжує посідати провідне місце серед проблем стоматологічного здоров’я населення країн Східної Європи. Дискутабельною є доцільність антисептичної обробки каріозних порожнинв залежності від характеру перебігу каріозного процесу, зокрема, у людей з різним ступенем генетичної детермінації до каріозної хвороби. Проведено дослідження щодо необхідності введення фотодинамічної терапії в схему лікування гострого глибокого та хронічного глибокого карієсу в карієс-детермінованих осіб. Дослідження базується на спостереженні за 162 пацієнтами у віці 18-25 років із карієсом, з високим ступенем генетичної детермінованості до каріозної хвороби за А(ІІ), В(ІІІ), Rh-, розподілених по клінічних групах залежно від перебігу глибокого карієсу та використання для антисептичної обробки фотодинамічної терапії. У якості фотосенситайзера було використано 0,1% водний розчин толуїдинового синього, який опромінювався низькоенергетичним лазерним випромінюванням стоматологічним діодним лазером Elexxion Claros Pico (Німеччина) із довжиною хвилі 635 нм, вихідною потужністю 100 мВ, дозою енергії 1,8 Дж. Аналіз найближчих та віддалених результатів лікування довів, що використання фото динамічної терапії сприяє підвищенню ефективності лікування та покращенню прогнозу лікування гострого глибокого карієсу в осіб із його генетичною детермінацією. Водночас не встановлена доцільність включення  цього методу в алгоритм лікування глибокого карієсу хронічного перебігу.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Парій , А., Зелінська , Н., Значкова , О., & Антоненко , М. (2016). МІСЦЕ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ КАРІЄСУ В ОСІБ ІЗ ГЕНЕТИЧНОЮ ДЕТЕРМІНАЦІЄЮ ДО КАРІОЗНОЇ ХВОРОБИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 96-99. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/67