РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ВІТАМІНУ D3 У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ НА ТЛІ НЕДОСТАТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТАМІНОМ D3

  • О. Антоненко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: вітамін D3, цукровий діабет 1-го та 2-го типів у поєднанні з автоімунним тиреоїдитом, мінеральний, вуглеводний та ліпідний обміни

Анотація

Поєднана ендокринна патологія залишається важливою медико-соціальною проблемою насамперед внаслідок її ви­сокої поширеності та тяжкості ускладнень, що виникають. За останні 20 років спостерігається постійне зростання по­єднання ендокринних захворювань (ПЕЗ). Несприятлива епі­демічна тенденція відносно до поліендокринопатій є дуже актуальною для нашої країни, особливо з урахуванням наслідків Чорнобильської катастрофи. У перше десятиліття після аварії переважними були поєднання цукрового діабе­ту з дифузним токсичним зобом, а згодом значно зросло поєднання цукрового діабету з тиреоїдитами, в осіб старшого віку - з вузлоутворенняму щитовидній залозі.

Посилання

1. Боднар П.М., Комісаренко Ю.1., Конах В.М., Ма-тюшенко В.В. Автоімунний полігландулярний синдром // Лікування та діагностика.-2001,-№2, с. 31-36.
2. Боднар П.М., Комісаренко Ю.І. Автоімунні полі- ендокринопатії //Мистецтво лікування. -2004. -№3. - с. 62-64.
3. С. Lynne Burek: Autoimmune thyroiditis research at Johns Hopkins University. Immunol. Res (2010) 47:207-215
4. Harrison's Endocrinology J. Larry Jameson. Me Grew-Hill, USA, 2006/- 563
5. James W.P.T. 22nd Marabou Symposium: The changing faces of vitamin D / W.P. T. James // Nutr. Rev. - 2008. - 66. -286-290.
6. Panda D.K. Targeted ablation of the 25-hvdro- xyvitamin D 1 alpha-hvdroxylase enzyme: evidence for skeletal reproductive and immune dysfunction /D.K. Panda, D. Miao, M. L. Tremblay, J. Sirois [ et al ] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2001.'- 98, №13. -P. 7498 - 7503
7. Rojas - Rivera J. The expanding spectrum of biological actions ofvitamin D /J. Rojas - Rivera, C. De La Piedra, A. Ramos [ et al ] // Nephrol. Dial. Transplant. - September 1, -2010. - 25(9): 2850-2865.
8. Yamamoto H. The caudal-related homeo-domain protein Cdx-2 regulates vitamin D receptor gene expression in the small intestine / H. Yamamoto [ et al ] // J. Bone Miner. Res. - 1999. - 14, №2. -P.240-247.
9. MaiyarA. C. Vitamin D /А. C. Maivar, A. IE Norman // Enciclopedia of human biology. - London: Acad. Press. - 1991. - V.7-P. 859-871.
Опубліковано
2020-12-13
Як цитувати
Антоненко , О. (2020). РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ВІТАМІНУ D3 У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ НА ТЛІ НЕДОСТАТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТАМІНОМ D3. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 19-21. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/671