КЛІНІЧНИМ ВПЛИВ СФЕРИЧНОСТІ І АСФЕРИЧНОСТІ ОПТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ НА ЯКІСТЬ ЗОРОВИХ ФУНКЦІЙ

  • Д. Жабоєдов Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: факоемульсифікація катаракти, імплантація ЮЛ, сферичність і асферичність оптичної поверхні ЮЛ, якість зорових функцій

Анотація

Тенденцією, що характеризує сучасний статус ката- рактальної хірургії, є перенесення акценту пильної уваги дослідників з кількісних на якісні показники зорових функцій. їх поліпшення досягається шляхом зниження травматичності самого хірургічного втручання на очно­му яблуці, так і завдяки радикальній оптимізації конструк­тивних особливостей інтраокулярних лінз (ЮЛ), що імплантуються. При цьому особливе місце займає роз­робка і удосконалення оптики ЮЛ, яка знижає або усуває сферичну аберацію (СА) артифакічного ока.

Посилання

1. Владимиров Д.В. Сравнение результатов аберро- метрии глаз после имплантации сферических и асфери-ческих интраокулярных линз /Д. В. Владимиров/Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шу- пика. - 2011. - Випуск 20, Книга 1. - С. 463-469.
2. Демъянченко С. К. Клинико-теоретическое обосно-вание метода интраокулярной коррекции афакии асфе-рическими ПОЛ: дне.... канд. мед. наук: 14.01.07/Демъян-ченко Сергей Константинович; [Место защиты: ФГБУ7 “МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Фёдоро¬ва” Минздравсоцразвития России]. -М„ 2011. -83 с.: ил.
3. Малюгин Б. Э. Современные стандарты хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (обзор литературы) / Б. Э. Малюгин, Л. В. Терещенко, Ю.А. Белый [и др.] 7Рефракционная хирургия и офталь¬мология. - 2010. - Т. 10. - № 3. - С. 4-10.
4. Малюгин Б. Э. Сравнительная характеристика зрительных функций и данных аберрометрии у пациен¬тов со сферической, асферической и аккомодирующей моделями ПОЛ/Б. Э. Малюгин, МА. Исаев, А.В. Головин [и др.] // Офтальмохир. -2012. -№ 2. - С. 36-3 7.
5. Awwad S.T. Contrast sensitivity and higher order aberrations in eyes implanted with AcrysoflO SN60WF and AcrvSof SN60AT intraocular lenses / S. T. Awwad, D. War-merdam, R. W Bowman, S. Dwarakanathan et al 7 J Cataract Refract Surg. - 2008. - Vol. 24. - P. 619 - 625.
6. Morales E.L. Comparison of optical aberrations and contrast sensitivity between aspheric and spherical intraocular lenses/Е. L. Morales, К. M. Roha, M. R. Chalita, W Nosh, M. P. Avila 7 J Refract Surg. - 2011. - Vol. 27. - №10.-P. 723-728.
7. Packer M. Aspheric intraocular lens selection based on corneal wavefront /M. Packer, l.H. Fine, R.S. Hoffman //
J. Refract. Surg. - 2009 - Vol. 25. -№1.- P. 12-20.
8. Trueb PR. Visual acuity and contrast sensitivity in eyes implanted with aspheric and spherical intraocular lenses /
P. R. Trueb, C. Albach, R. Montits-Micy, T. Ferrer-Blasco // Ophthalmology. - 2009. - Vol. 116 (5). - P. 890 - 895.
9. Tzelikis PF. Spherical aberration and contrast sensitivity in eyes implanted with aspheric and spherical intraocular lenses: a comparative study / PF. Tzelikis, L. Akaishi, F.C. Trindade [et al.] 7 Am. J. Ophthalmol. - 2008. - Vol. 145. -P. 827-833.
Як цитувати
Жабоєдов , Д. (1). КЛІНІЧНИМ ВПЛИВ СФЕРИЧНОСТІ І АСФЕРИЧНОСТІ ОПТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ НА ЯКІСТЬ ЗОРОВИХ ФУНКЦІЙ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 22-25. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/672