ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ГІПЕРТРОФІЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

  • М. Загородний Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: гіпертонічна хвороба, карведилол, тіотриазолін, гіпертрофія лівого шлуночка

Анотація


У 2009 році в Україні на хвороби системи кровообігу страждало близько 24,3 мли. осіб (понад 53% населення) із них працездатного населення 9,3 млн. хворих. Самою по­ширеною хворобою в Україні є гіпертонічна хвороба (ГХ), якою хворіють 11,7 млн. населення.

Посилання

1. Вибір метаболічної терапії в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця/В. 3. Нетяженко, Т. II. Маль- чевсъка, Мишанин Г. 1. [та ін.] " Артериальная гипер-тензия. - 2010. - № 3(11). - С. 38-42.
2. Загородиш! М. 1. Вплив карведилолу при поєдна¬ному застосуванні з кверцетином і тіотриазоліном на щільність ядер та концентрацію РНК в ядрах кардіом- іоцитів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертен¬зією / Загородиш! М. І. // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2010. - № 3/4. - С. 91-95.
3. Оцінка ефективності “Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні ” за дани¬ми епідеміологічних досліджень / І. М. Горбась, О.О. Смирнова, І. П. Кваша [та ін.] //Артеріальна гіпер¬тензія. - 2010. - № 6(14). - С. 51-67.
4. Перспективи застосування в-адреноблокаторів у лікуванні помірних і тяжких форм артеріальної гіпер¬тензії /С. О.Андрієвська, С. В. Калинчук, В. К. Кропіенко [та ін.] // Новости медицины и фармации. - 2007. - > 2(206). - С. 1-7.
5. Эндогенные механизмы кардиопротекции как ос¬нова патогенетической терапии заболеваний сердца / [А. А. Мойбенко, В. Е. Досенко.,А. Н. Пархоменко и др.]. - К: Паукова думка. - 2008. - 520 с.
6. Effect of medication dosing frequency on adherence in chronic diseases /S. D. Saini, P. Schoenfeld, K. Kaulbach [etal] //Am. J. Manag Care. - 2009. - Vol. 15, №6.-P 22-33.
7. Tsai H'-C. Treatment options for hypertension in high- risk patients / IV-C. Tsai // Vascular Health and Risk Management. - 2011. - Vol. 7. - P. 137-141.
Як цитувати
Загородний, М. (1). ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ГІПЕРТРОФІЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИМИ ПРЕПАРАТАМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 26-28. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/674