НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

  • А. Прискока Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: фармакологія, студенти, наукова діяльність, гурток

Анотація

На кафедрі фармакології та клінічної фармакології значна увага приділяється участі студентів у науковій діяльності. У статті висвітлено історію створення наукового гуртка, описані напрямки його роботи. Члени гуртка кафедри щорічно виступають на наукових конференціях, беруть участь в олімпіадах і конкурсах, задіяні в підготовці оглядових статей та подання результатів на міжнародних виставках. Студентів-відмінників, які вільно володіють англійською мовою, брали участь в науковому студентському гуртку, мають друковані наукові праці, кафедра рекомендує до включення в програму "Старший лаборант". Залучення студентів до наукової діяльності сприяє формуванню мотивації до проведення наукових досліджень, до поглибленого вивчення фармакології.

Посилання

1. Москаленко В.Ф., ЧекманІ.С., ГорчаковаН.О. та спів. Кафедра фармакології та клінічної фармакології: історичні етапи наукової, педагогічної та громадської діяльності // Український науково-медичний молодіж¬ний журнал. - 2011. - №4. -С. 5 - 20.
2. Чекман II. С. Школа академика А.II. Черкеса " Об учителях, предшественниках, старших друзьях [ред. Медведь В.II.]. - К.: ІІНКОС, 2011. -С. 116- 124.
3. Тринус Ф.П., Чекман П.С., Горчакова НА. и соавт. Учитель и ученики (к 100-летию со дня рождения ака-демика А.II. Черкеса) // Современные проблемы токси-кологии. - 2004. - №2. - С. 61 - 63.
4. СімоновП.В., ЦехмістерЯ.В., Чекман І.С. та спів. Нанобіологія, біоміметика та природні нанострукту- ри: фізико-хімічний та біологічний аспект. - Українсь¬кий науково-медичний молодіжний медичний журнал. - 2012. - №2 (спец. вип.). - С. 25 - 29.
5. Москаленко В. Ф., Яворовський О.П., Цехмістер ЯВ. та спів. Природні механізми дії наноматеріалів: фізико- хімічні, фізіологічні, біохімічні, фармакологічні, токсико-логічні аспекти // Український науково-медичний молодіж-ний медичний журнал. - 2011 .-№ 4 (спец. вип.).-С. 21-26.
Як цитувати
Прискока , А. (1). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(76), 76-78. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/687