НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ГЛОСАРІЯ З НАНОНАУКИ

  • С. О. Радзієвська Національний транспортний університет, Київ, Україна
  • І. С. Чекман Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: нанонаука, нанотехнологїї, нанофармакологія, глосарій

Анотація

Резюме. У статті узагальнені дані наукової літератури, які стосуються науково-педагогічних основ складання інвентаризаційної-дефинитивного англоукраінского глосарію з нанонауки, який буде корисним для всіх, хто працює як в сфері термінології, особливо - термінографії, так і в сфері нанофармакології, наномедицини, нанотехнологій.

Посилання

1. ВолковС.В., Ковальчук С.П.,ГенкоВ.М.,РешетнякОВ. Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали. -К.: Наукова думка, 2008. - 422 с.
2. Д’яков А.С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти / Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. -К.: Видавничий дім "KMAcademia", 2000. - 216 с.
3. ЗаячукД.М. Нанотехнология наноструктура: Навч. Посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка ", 2009. - 580 с.
4. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник /Коптілов В. - К: Юніверс, 2003. - 280 с.
5. Мовчан Б.А. Электронно-лучевая гибридная нанотех-нология осаждения неорганических материалов в вакууме / / Актуальные проблемы современного материаловедения. - К: Изд. Академпериодика, 2008. -Т. 1. — С. 227—247.
6. МоскаленкоВ.Ф., ЧекманІ.С., Че))нихВ.П.. ЗупапеііьІ.А. Нанонаука, нанофармакологія, нанофармація: перспективи досліджень, впровадження у медичну практику // Клінічна фармація. - 2010. - Т. 14, №1. - С. 1-5.
7. Патон Б.Є., Москаленко В. Ф., Чекман І. С., Мовчан Б. О. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти //Вісн. НАН України. - 2009. - №6. - С. 18-26. 
8. Скороходько Е.Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу). - К.: Логос, 2006. — 100 с.
9. Уильямс Л., Адамс У. Нанотехнологии без тайн. - Пер. з англ. - М.: Эксмо, 2010. -368 с.
10. Чекман І. С. Нанофармакологія: експериментально- клінічний аспект // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2008. -№3-4. - С. 104-109.
11. Сdruthers S.D., Wickline S.A., Lanza G.M. Nanotechnological application in medicine // Curr. Opin. Biotechnol. - 2007. - Vol. 18, №1. - P. 26-30.
12. Drexler К. E. Engines of creation: The coming era of nanotechnology’. Anchor - 1987. - 320 p.
13. Jain K.K. The handbook of nanomedicine // Humana Press, Basel, Switzerland. — 2008. - 403 p.
14. Nil! K. R. Glossary of biotechnology and nanobiotechnology terms. - Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group, 2006. —402 p.
15. Zhang L., Gu F. X., Chan, J.M., Wang A.Z. et al. Nanoparticles in medicine: therapeutic applications and developments // Clin. Pharmacol. Then -2008. - Vol. 83, 5. - P. 761-769.
Опубліковано
2010-12-29
Як цитувати
Радзієвська, С. О., & Чекман, І. С. (2010). НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ГЛОСАРІЯ З НАНОНАУКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 4-6. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/688