ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ЯДЕРНОГО ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦІЇ NF-КВ1 ЯК ПРЕДИКТОРІВ РОЗВИТКУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

  • Н.В. Гасюк Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: генотип, пародонтит, поліморфізм, ядерний фактр транскрипції.

Анотація

Резюме. В статті приведені результати молекулярно-генетичного дослідження патогенетичних механізми виникнення запальних захворювань тканин пародонта через поліморфізм ядерного фактора транскрипції І\ІР-кВ, який контролює експресію генів імунної відповіді, апоптозу і клітинного циклу. Отримані дані дають можливість стверджувати, що визначені поліморфні варіанти гену І\ІР-кВ1 дають можливість формування груп ризику на захворюваність генералізованим пародонтитом. Контингент осіб з генотипом (Ові/Ові) рекомендуємо взяти під диспансерний нагляд. Особи з поліморфним варіантом І\ІР-кВ1 (Ові/іпв) складають групу ризику у випадку наявності шкідливих звичок та супутньої соматичної патології, що є предикторами для розвитку індукованого генералізованого пародонтиту на тлі судинних розладів власної пластинки ясен. Особи із поліморфним варіантом І\ІР-кВ1 (іпб/ іп б), складають групу ризику у випадку впливу місцевих несприятливих факторів та наявних зубо-щелепних аномалій і деформацій. Приведений розподіл поліморфних варіантів дає можливість прогнозування та своєчасного попередження виникнення генералізованого пародонтиту

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Гасюк , Н. (2016). ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ЯДЕРНОГО ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦІЇ NF-КВ1 ЯК ПРЕДИКТОРІВ РОЗВИТКУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 105-107. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/69