СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І МЕДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я ТА СІМЕЙНО-ШЛЮБНИ ВІДНОСИН

  • Д. А. Асадов Ташкентський інститут удосконалення лікарів, Університет світової економіки і дипломатії, Ташкент, Республіка Узбекистан
  • Н. Х. Муротова Ташкентський інститут удосконалення лікарів, Університет світової економіки і дипломатії, Ташкент, Республіка Узбекистан
  • Н. А. Касымова Ташкентський інститут удосконалення лікарів, Університет світової економіки і дипломатії, Ташкент, Республіка Узбекистан
Ключові слова: репродуктивне здоров'я, вагітність, фертильність, соціально-економічний розвиток

Анотація

Резюме. Репродуктивні норми корінного населення країни виявили деякі зміни - зменшення орієнтації на багатодітні сім'ї, збільшення відстані між народженнями, збільшення знань щодо методів контрацепції, однак вимагає диференційованого підходу до підвищення грамотності грамотності окремих груп.
Необхідно активізувати діяльність, спрямовану на залучення конкретних груп (чоловіків та його батьків) до сприяння формуванню здорових сімей.
Розширити заходи з підвищення обізнаності громадськості для формування громадської думки.
Необхідність подальшого здійснення комплексу дій для досягнення високого рівня репродуктивного здоров'я в країні.
У свою чергу, високий рівень репродуктивного здоров'я передбачає повну реалізацію репродуктивних прав громадян, таких як: свобода вибору в репродуктивній поведінці, включаючи право на вибір подружжя, кількість дітей та значення інтервалів між народженнями; доступ до кваліфікованої інформації та інструментів для задоволення потреб, пов’язаних із відтворенням.
Постійно потрібно мати на увазі, що рівень народжуваності в країні, якість репродуктивного здоров'я впливає на цілий ряд соціально-економічних факторів, таких як соціально-економічна ситуація в країні, становище жінок у суспільстві, рівень турботи про матерів та дітей, національні особливості та традиції. Здоров’я є економічним ресурсом суспільства та головною умовою здорового відтворення трудового потенціалу країни. Тільки здорове та освічене населення здатне забезпечити економічний та технологічний прогрес суспільства.

Посилання

1. Каримов Ш.И., Д.А.Асадов, Б.Л.Рубин. Некоторые медико-социальные аспекты планирования семьи // Медицинский журнал Узбекистана 1992; №7,- С. 3-11.
2. Пересада О.А. Репродуктивное здоровье женщин // ООО 'Медицинское информационное агенство", 2009,- С.15-16
3. Ядгарова К.Т. Совершенствование службы родовспоможения в Республике Узбекистан // Вестник врача, 2009, №3,- С. 3-4.
4. Алимбекова О.А., Мырзабекова Г.Т., Шакаралиева Э.М. и др. Цель, задачи и перспективы стратеги планирования семьи //Вестник врача, 2009, №3,- С.280-281.
5. Саидкариев Б.К., Закирова Г.Ю. и др. Преимущества применения ВМС - как надежного метода контрацепции //Вестник врача, 2009, №3,- С.334.
6. Бекбаулиева Г.Н. Медико-социальные и организационные направления формирования репродуктивного здоровья населения Приаралъя и перспективы из
развития // автореф. дисс. доктора мед.наук, 2009, 94 с.
7. Азимжонова Н.Т. Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья молодой семьи // автореф. дисс. канд.мед.наук, 2008, 34 с.
8. Человеческое развитие. - Ташкент : УМЭД/Программа ПРООН в Узбекистане, 2008.
9. Сурмач М.Ю. Репродуктивное здоровье и репродуктивный потенциал: методология исследования и оценки./ /Медицинские новости, 2007. - № 3. - w\m’.mednovosti.by
Опубліковано
2010-12-29
Як цитувати
Асадов, Д. А., Муротова, Н. Х., & Касымова , Н. А. (2010). СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І МЕДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ТА СІМЕЙНО-ШЛЮБНИ ВІДНОСИН . Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 17-20. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/691