ІНТЕГРОВАНА ПРОФІЛАКТИКА НА ВСІХ РІВНЯХ - ОСНОВНА МЕТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

  • О. М. Крекотень Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Ключові слова: профілактика, інвалідність, чинники впливу, працівники

Анотація

Резюме. Назйбільш важливими факторами впливу, які призводять до погіршення стану здоров'я трудящих, є соціальні чинники і фактори праці, усунення яких - основна мета первинної профілактики для попередження розвитку захворюваності та інвалідності економічно активного населення.

Посилання

1. Латишев Є. Є. Гігієнічна характеристика умов праці та ризиків розвитку професійних захворювань гірників вугільних шахт в сучасних умовах : автореф. дис. канд.мед. наук : 14.02.01 / Є. Є. Латишев - Донецьк, 2003. — 16 с.
2. Наукове обґрунтування оптимізаціїсистеми профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців Служби безпеки України [Текст] : автореферат дис.канд. мед. наук : 14.02.03-соціальнамедицина• /Г.
І. Тітов. - Київ, 2008. - 20 с.
3. Асаенок И. С. Научное обоснование и разработка современной системы управления профилактикой забо-леваемости промышленных рабочих : дис...д-ра мед.наук: 14.00.33 / И. С. Асаенок. — Минск, 1992. - 424л. 
4. Кочін І. В. Наукове обґрунтування соціально- гігієнічних аспектів системи збереження і відтворення стану здоров’я працівників промисловості (на прикладі коксової і хімічної промисловості) : дис.драмед. наук: 14.02.10 /1. В. Кочін. - Запоріжжя, 1995. - 574с.
5. Лучкина В. В. Медико-социальное состояние лиц трудоспособного возраста, имеющих хронические заболевания, и совершенствование системы их реабилитации (на примере Читинской обл.) : диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.00.33 /В. В. Лучкина - Красноярск, 2009. — 131 с.
6. Єрошкіна Т. В. Наукові основи системи охорони здоров ’я працівників промислових підприємств : автореф. дисертації. доктора медичних наук : 14.00.33 / Т. В. Єрошкіна. - Дніпропетровськ, 1993. - 48 с.
7. Мавликаева Ю. А. Оценка динамики и прогноз первичной инвалидности лиц у трудоспособного возраста [Текст] /Ю. А. Мавликаева, М. Я. Подлужная //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2003. —№ 2. - С. 14-16.
8. Медико-соціальні причини та фактори, що сприяють формуванню первинної інвалідності при захворюваннях системи кровообігу, шляхи її профілактики [Текст] /А. В. Іпатов, О. В. Сергієні, В. М. Лехан, Т. В. Ананьева//Український кардіологічний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 77-81.
9. Пугиев Л. И. Инвалидность у лиц молодого возраста в Российской Федерации, закономерности ее формирования и стратегия развития профессиональной реабилитации : диссертация доктора медицинских наук : 14.00.52 /Л. И. Пугиев. - Москва, 2008. - 331 с.
Опубліковано
2010-12-29
Як цитувати
Крекотень, О. М. (2010). ІНТЕГРОВАНА ПРОФІЛАКТИКА НА ВСІХ РІВНЯХ - ОСНОВНА МЕТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 24-26. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/693