ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТНОГО Й ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛИСТІВ, БУТОНІВ І КВІТІВ CHAMAENERIO ANGUSTIFOLIUM (L.)

  • З. Х. Абудеийх Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Н. П. Максютіна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • П. І. Середа Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Е. Н. Струменська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Т. С. Брюзгіна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: квітки іван-чаю, листи іван-чаю, бутони іван-чаю, жирні кислоти, амінокислоти

Анотація

Резюме: За допомогою газорідинної хроматографії й амінокислотного аналізатора проведене якісне й кількісне визначення жирнокислотного складу ліпідно­го комплексу й амінокислотного складу вегетативної ча­стини іван-чаю в різних фазах вегетації (листи h - 20- 30 см, листи h - 40-50 см, бутони й квіти), зібраного у Київській і Житомирській областях в 2010 році. Установ­лено наявність десяти жирних кислот і 19 вільних аміно­кислот у кожному з об’єктів.

Посилання

1. Валов Р.И. Некоторые результаты фармакогностического исследования Chamaenerion angustifolium (I.) Holub / Р.И. Валов // Материалы Международной 66-й научной студенческой конференции им. Н.И. Пирогова (г. Томск, 2007 год); под редакцией проф. Новицкого В.В. и д.м.н. Огородовой Л.М. - Томск, 2007. - С.245.
2. Киселева А.В. Биологически активные вещества лекарственных растений Южной Сибири/ А.В.Киселева, ТА.Волхонская, В.Е.Киселев - Новосибирск, 1991. - 136 с.
3. Лебедев В.П. Клиническая фитотерапия/ В.П. Лебедев. - Новосибирск, 2003. - 368 с.
4. Мамчур Ф.І. Довідник з фітотерапії/ Ф.І.Мамчур. - 2-ге вид., перероблене і доповнене. - Київ: Здоров я, 1986. - 279 с.
5. Минаева В.Г. Лекарственные растения Сибири/ В.Г.Минаева.- Новосибирск, 1991. - 431 с.
6. Нидервайзе А. Новые методы анализа аминокислот, пептидов и белков / А. Нидервайзе, Г. Патаки: под ред. акад. Ю.А. Овчинникова. - М.: Мир, 1974. —462 с.
7. Полежаева И.В. Аминокислотный и минеральный состав вегетативной части Chamerion angustifolium (L.) Holub/ И.В. Полежаева, Н.И. Полежаева, Л.Н. Меняйло // Хим.-фармац. журн. - 2007. — Т. 41. —N3. — С. 27-29.
8. Полежаева И.В. Сравнительное исследование химического состава кипрея узколистного (Chamerion angustifolium (L.) Holub)/И.В.Полежаева, Н.И. Полежаева, В.А. Левданский// Вестник КГУ. Естественные науки. - 2005. - Вып.2. - С.130-133.
9. Яременко О.Б. Оцінка жирнокислотного складу ліпідів крові у хворих на ревматоїдний артрит/ О.Б. Яременко, О.Ю.Камиш, Т. С.Брюзгіна //Медична хімія
10. Bazylko A. Highperformance thinlayer chromatography method for quantitative determination of oenothein В and quercetin glucuronide in aqueous extract of Epilobii angustifolii herbal/ A Baylor, AK Kiss, J.Kowalski // J Chromatogr A. - 2007. - V. 1173(1-2). -P. 146-150.
11. Hevesi Toth В. Polyphenol composition and antioxidant capacity of Epilobium species/ Toth В Hevesi, В Blazics, AKery // JPharm Biomed Anal. - 2009. — V. 49(1). - P.26-31.
12. Strgidc Krajsek S. Identification of herbarium whole¬leaf samples of Epilobium species by ATR-IR spectroscopy/ Strgulc Krajsek S, Buh P, ZegaA, Kreft S.// Chem Biodivers. -2008.- V. 5(2). -P.310-317
Опубліковано
2010-12-29
Як цитувати
Абудеийх, З. Х., Максютіна, Н. П., Середа, П. І., Струменська, Е. Н., & Брюзгіна, Т. С. (2010). ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТНОГО Й ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛИСТІВ, БУТОНІВ І КВІТІВ CHAMAENERIO ANGUSTIFOLIUM (L.). Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 30-33. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/696