ВПЛИВ КАРВЕДИЛОЛУ ТА ТІОТРІАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОЇ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • М. І. Загородний Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна, Харківський національний медичний університет
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, карведилол, тіотриазолін, кардіогемодинаміка

Анотація

Резюме. Обстежено пацієнти з есенціальною артеріальною гіпертензією (гіпертонічне захворювання) II стадії, які були поділені на три групи. Першу групу склали хворі, яким призначали а й p-блокатор карведилол спільно з метаболічним препаратом Тіотриазолін, другу групу - карведілол, третю групу - інші антигіпертензивні препарати. Лікування і спостереження за хворими проводилис на протязі шести місяців. Встановлено, що спільне застосування карведилолу з тіотріазоліном проявляє більш виражений вплив на показники добового моніторування артеріального тиску.

Посилання

1. Амосова Е. Н Лечение артериальной гипертензии - 2010: комментарии к основным положениям последних (2009) рекомендаций Европейского общества кардиологов и Европейского общества гипертензии // Серце і судини. - 2010. - №> 3. - С. 5-16.
2. Бабич П.Н., Чубенко А.В., Лапач С.Н. Применение современных статистических методов в практике клинических исследований. Сообщение третье. Отношение шансов: понятие, вычисление и интерпретация // Український медичний часопис. -2005. -№ 2. - С. 113-119.
3. Горбась I. М. Епідеміологічні та медико-соціальні аспекти артеріальної гіпертензії // Український кардіологічний журнал. - 2010. - Додаток 1. - С. 16-21.
4. Єна Л. М., Грушовська В. М. Гіпертонічна хвороба та діастолічна дисфункція в старечому віці: вплив тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії // Серце і судини. - 2010. —№ 2. - С. 90-96.
5. Загородний М.І., Куфтирева Т.П., Стеченко Л.О., Свінціцький А.С. Вплив карведилолу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією // Український кардіологічний журнал. - 2008 - №6. С. 79-83.
6. Загородний М.І., Стеченко Л. О., Куфтирева Т.П., Свінціцький А.С. Зміни ультраструктури міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією під впливом тіотріазоліну // Науковий вісник Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. - № 1. -
2009.- С. 25-28.
7. Коваленко В. М., Сіренко Ю. М., Дорогой А. П. Реалізації Програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні // Український кардіологічний журнал. - 2010. - Додаток 1. - С. 6-12
8. Лапач С. Н, Чубенко А. В., Бабич П. Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях. -К: МОРИОН, 2002. - 160 с.
9. Мазур И.А., Волошин Н.А., Чекман И.С. и др. Тиотриазолин. Фармакологические аспекты и клиническое применение. - Львов, Запорожье: НАУТІЛУС, 2005 - 156 с.
10. Сиренко Ю. И, Радченко А. Д., Полищук С. А., Си¬доренко П. И. Антигипертензивная эффективность карведилол а (кардилола) // Мистецтво лікування. - 2004. - № 7(13) - С. 84-87.
11. ХомазюкИ. И, Златогорская Ж. М., ХомазюкВ. А. Результаты длительного применения триметазидина у больных с гипертонической болезнью и гипертензивным сердцем // Український кардіологічний журнал. - 2004. -№ 2. - С. 32-35.
12. Чекман И.С., Горчакова Н.А., Французова С.Б. и др. Кардиопротекторы. - К.: 2005. - 204 с.
13. Conover W. J, ImanR. L. Analysis of covariance using the rank transformation // Biometrics. - 1982. -Vol. 38. - P. 715-724.
14. Conover, W. J., Iman, R. L. Rank transformations as a bridge between parametric and nonparametric statistics // American Statistician. - 1981. - Vol. 35. -P. 124-129.
15. Mancia G., De Backer G., Dominiczak A. et al. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension, The task force for the management of arterial hypertension of the European Society’ of Cardiology’. 2007 Guidelines for the management ofarterial hypertension: Hie Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society’ of Hypertension (ESH) and of the European Society’ of Cardiology’ (ESC) // Eur Heart J. - 2007. - Vol. 28(12). - P. 1462-1536.
16. Mancia G., Grossi G. What changes we may’ expect in 2010 hypertension diagnosis and management: Insights from European update document // Curr Vase Pharmacol. - '2010. - Vol. 8(6). -P. 788-791. 
Опубліковано
2010-12-29
Як цитувати
Загородний, М. І. (2010). ВПЛИВ КАРВЕДИЛОЛУ ТА ТІОТРІАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОЇ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 34-37. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/697