ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ОКСАЗОЛВМІСНОГО ПЕПТИДОМІМЕТИКА ПРИ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОМУ ВВЕДЕННІ

  • К.В. Седько Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • І.В. Ніженковська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • В.С. Броварець Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ, Україна
  • О.В. Головченко Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ, Україна
Ключові слова: оксазолвмісний пептидоміметик, гостра токсичність, внутрішньошлункове введення, миші, limit test.

Анотація

Резюме. Пошук нових ефективних та малотоксичних фармакологічно активних речовин, здатних проявляти вазотропну дію, залишається актуальним науковим напрямком. Однією з таких сполук, що, за результатами попередніх досліджень, проявляє судинорозширюючу дію, є новосинтезований ОВП-1 (оксазолвмісний пептидоміметик), проте даних щодо його токсичності немає.

Мета роботи -  визначення гострої токсичності ОВП-1. Експеримент проводили із використанням експрес-методу “limit test”. Для визначення гострої токсичності взято 11 самок та 11 самців білих нелінійних мишей. Оксазолвмісний пептидоміметик вводили в дозі 5000 мг/кг внутрішньошлунково. Зважаючи на те, що досліджувана фізіологічно активна сполука була нерозчинною у рекомендованих розчинниках, був використаний альтернативний органічний розчинник -  диметилсульфоксид. За результатами проведених досліджень LD50 ОВП-1 для самцв та самок становить понад 5000 мг/кг за внутрішньошлункового введення, що дозволяє віднести дану сполуку до V класу токсичності “практично нетоксичні сполуки”.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Седько , К., Ніженковська , І., Броварець , В., & Головченко , О. (2016). ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ОКСАЗОЛВМІСНОГО ПЕПТИДОМІМЕТИКА ПРИ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОМУ ВВЕДЕННІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 108-112. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/70
Розділ
Фармація, промислова фармація